Navigera till sidans huvudinnehåll

Tala direkt med en specialist inom diagnostik

Tala direkt med en specialist inom diagnostik är en gemensam tjänst för röntgen, laboratoriemedicin och klinisk fysiologi i Region Jönköpings län.

Hit kan läkare ringa för att tala med en specialist om undersöknings- eller provsvar, samt ställa frågor om hur patienten ska utredas, till exempel val av undersökningsmetod.

Anknytning 144 14 bemannas måndag–fredag klockan 8–16.

Specialiteter som är anslutna till tjänsten:

  • Klinisk fysiologi
  • Klinisk kemi
  • Klinisk mikrobiologi
  • Klinisk patologi
  • Mammografi
  • Radiologi

Observera att frågor om väntetider besvaras av sekretariatet inom respektive verksamhet.