Navigera till sidans huvudinnehåll

Väntetider till röntgenundersökningar

Väntetid för akuta och inneliggande patienter

Röntgens mål är:

 • akuta patienter skall undersökas och få svar samma dag som remissen ankommer (utförs efter medicinsk prioritering)
 • inneliggande patienter undersöks så snart vi har möjlighet (inom högst ett par dagar)

Väntetid för elektiva patienter

Tid för undersökning ges efter medicinsk prioritering.

Röntgens mål är:

 • Prio 1 och SVF-patienter: undersökning inom en vecka
 • Prio 2-patienter: undersökning inom två veckor
 • Prio 0: 90% undersökning inom två veckor

Dessa mål hålls för närvarande för majoriteten av våra patienter, med vissa svårigheter inom prio 0. Nedan redovisas därför väntetider för röntgenundersökningar utan förtur (prio 0) i Region Jönköpings Län.

Väntetiden är medianvärde i antal veckor från remiss in till initialt bokad tid. 

Nuklearmedicins mål:

PET-CT

 • Prio 1 och SVF: undersökning inom en vecka
 • Prio 2: undersökning inom två veckor
 • Prio 0: 90 % undersökning inom tre veckor

Hjärtskintigrafi

 • Prio 1 och SVF: undersökning inom en vecka
 • Prio 2: undersökning inom tre veckor
 • Prio 3: oprioriterade

SPECT-CT

 • Prio 1 och SVF-patienter: undersökning inom en vecka
 • Prio 2: undersökning inom tre veckor
 • Prio 3: undersökning inom fyra veckor

Dessa mål hålls för närvarande för majoriteten av våra patienter inom nuklearmedicin, med svårigheter inom hjärtskintigrafi. 

Magnetkameraundersökning

 • Höglandet: 7 veckor
 • Ryhov: 8 veckor
 • Värnamo: 4 veckor

Datortomografiundersökning

 • Höglandet: 4 veckor
 • Nässjö 2 veckor
 • Ryhov: 5 veckor
 • Värnamo: - veckor  (utbyte maskin v 33-v 44). Elektiva patienter körs främst i Jönköping under denna period. Väntetid som för Jönköpings patienter.

Ultraljudsundersökning

 • Höglandet: 3 veckor
 • Ryhov: 3 veckor
 • Värnamo: 2 veckor

Slätröntgen

 • Höglandet: 3 veckor
 • Ryhov: 2 veckor
 • Värnamo: 2 veckor

Klinisk mammografi

 • Ryhov: 1 vecka  (prio 1), 1 vecka (prio 2)

Nuklearmedicin

 • Ryhov PET-CT: 3 veckor (prio 0)
 • Ryhov hjärtskintigrafi: cirka 10 - 12 månader (prio 3)
 • Ryhov SPECT-CT: 4 veckor (prio 3)

Uppdaterad 2023-09-18