Navigera till sidans huvudinnehåll

Väntetider till röntgenundersökningar

Väntetid för akuta och inneliggande patienter

Röntgens mål är:

 • akuta patienter skall undersökas och få svar samma dag som remissen ankommer (utförs efter medicinsk prioritering)
 • inneliggande patienter undersöks så snart vi har möjlighet (inom högst ett par dagar)

Väntetid för elektiva patienter

Tid för undersökning ges efter medicinsk prioritering.

Röntgens mål är:

 • Prio 1 och SVF-patienter: undersökning inom en vecka
 • Prio 2-patienter: undersökning inom två veckor
 • Prio 0: 90% undersökning inom fyra veckor

Dessa mål hålls för närvarande för majoriteten av våra patienter, med vissa svårigheter inom prio 0. Nedan redovisas därför väntetider för röntgenundersökningar utan förtur (prio 0) i Region Jönköpings Län.

Väntetiden är medianvärde i antal veckor från remiss in till initialt bokad tid. 

Magnetkameraundersökning

 • Höglandet: 5veckor
 • Ryhov: 5 veckor
 • Värnamo: 6 veckor

Datortomografiundersökning

 • Höglandet (Eksjö och Nässjö): 4 veckor
 • Ryhov: 4 veckor
 • Värnamo: 3 veckor 

Ultraljudsundersökning

 • Höglandet: 3 veckor
 • Ryhov: 3 veckor
 • Värnamo: 3 veckor

Slätröntgen

 • Höglandet: 3 veckor
 • Ryhov: 3 veckor
 • Värnamo: 3 veckor

Klinisk mammografi

 • Ryhov: 1 vecka  (prio 1), 1 vecka (prio 2)

Nuklearmedicin

 • Ryhov PET-CT: 3 veckor (prio 0)
 • Ryhov hjärtskintigrafi: cirka 10 - 12 månader (prio 3)
 • Ryhov SPECT-CT: 4 veckor (prio 3)

Uppdaterad 2024-04-03