Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Etik i vården

Etikarbete i allmän mening utövas och pågår, medvetet eller omedvetet, i varje mänskligt möte. Varje möte ger också uttryck för värderingar och olika människosyn. Det har ett stort värde att på en arbetsplats tillsammans reflektera över hur man arbetar, vad olika beslut och handlingar grundar sig på och vilka konsekvenserna blir av dem.