Navigera till sidans huvudinnehåll

Etik i vården

Etikarbete i allmän mening utövas och pågår, medvetet eller omedvetet, i varje mänskligt möte. Varje möte ger också uttryck för värderingar och olika människosyn. Det har ett stort värde att på en arbetsplats tillsammans reflektera över hur man arbetar, vad olika beslut och handlingar grundar sig på och vilka konsekvenserna blir av dem.

Etikrådet har samlat material i form av böcker, trycksaker och film som handlar om etik och bemötande. Vi har kallat det en verktygslåda att använda i arbetet med att utveckla bemötandet på arbetsplatsen.

I verkligheten är materialet samlat i en låda som finns för utlåning på de tre sjukhusbiblioteken. Verktygslådan kan även köpas från etikrådet. En del av materialet kan man få kopior av genom att själv skriva ut dem.