Navigera till sidans huvudinnehåll

Faktagrupp barn och ungdomars hälsa

Ordförande

Ann Grännö Alm, verksamhetschef
Barn- och ungdomsenheten, Jönköping

Ledamöter

Calle Nyholm, överläkare
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Jönköping

Camelia Ciacoi-Dutu, överläkare
Röntgen, Jönköping

Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården

Jenny Krook, apotekare
Bankeryds vårdcentral, Jönköping

Karin Jönsson, distriktsläkare
Hälsans vårdcentral 1, Jönköping

Katarina Abrahamsson, distriktsläkare
Eksjö vårdcentral

Maria Birgerheim, specialistläkare
Barnskyddsteam

Maria Martinsson Eckerström, distriktsläkare
Vråens vårdcentral, Värnamo

Administrativt stöd

Ann-Sofie Hjelm, vårdadministratör
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Jönköping