Navigera till sidans huvudinnehåll

Faktagrupp barn och ungdomars hälsa

Ordförande

Ann Grännö Alm, verksamhetschef
Barn- och ungdomsenheten, Jönköping

Ledamöter

Calle Nyholm, överläkare
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Jönköping

Camelia Ciacoi-Dutu, överläkare
Röntgen, Jönköping

Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården

Jenny Krook, apotekare
Bra Liv Bankeryd vårdcentral, Jönköping

Karin Jönsson, distriktsläkare
Bra Liv Hälsan 1 vårdcentral, Jönköping

Katarina Abrahamsson, distriktsläkare
Bra Liv Eksjö vårdcentral

Maria Birgerheim, specialistläkare
Barnskyddsteam

Johanna Karlsson, ST-läkare
Bra Liv Vråen vårdcentral, Värnamo

Elisabeth Ankarcrona, sjuksköterska
Bra Liv Habo vårdcentral

Victoria Zimmergren, distriktssköterska
Bra Liv Vråen vårdcentral, Värnamo

Marcus Wallenrud, sjukgymnast
Bräcke diakoni vårdcentral Lokstallarna

Peder Grip, överläkare
Röntgenkliniken

Administrativt stöd

Ann-Sofie Hjelm, vårdadministratör
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Jönköping