Navigera till sidans huvudinnehåll

Faktagrupp barn och ungdomars hälsa

Vi är en del av det länsgemensamma programområdet barn och ungdomars hälsa.

Ordförande

Ann Grännö Alm, verksamhetschef
Barn- och ungdomsenheten

Ledamöter

Calle Nyholm, överläkare
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen

Camelia Ciacoi-Dutu, överläkare
Röntgen Jönköping

Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare
Barnhälsovården

Jenny Krook, apotekare
Bankeryds vårdcentral

Karin Jönsson, distriktsläkare
Hälsans vårdcentral 1 Jönköping

Katarina Abrahamsson, distriktsläkare
Eksjö vårdcentral

Maria Birgerheim, specialistläkare
Barnskyddsteam

Maria Martinsson Eckerström, distriktsläkare
Vråens vårdcentral, Värnamo

Administrativt stöd

Ann-Sofie Hjelm, vårdadministratör
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Ryhov