Navigera till sidans huvudinnehåll

Faktagrupp blod och koagulation

Ordförande

Jesper Aagesen, överläkare
Medicinkliniken, Jönköping

Ledamöter

Karin Karlsson, distriktsläkare
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

Anne Hiselius, klinisk apotekare
Folkhälsa och sjukvård

Administrativt stöd

Åsa Pettersson, vårdadministratör
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping