Navigera till sidans huvudinnehåll

Faktagrupp habilitering

Ordförande

Johanna Andersson, enhetschef
Vuxenhabiliteringen

Ledamöter

Lilian Carlsson Pähn, överläkare
Medicin- och geriatrikkliniken, Eksjö

Hans Olsson, överläkare
Vuxenhabiliteringen

Elin West Eriksson, psykolog
Habiliteringscentrum

Elvi Sleman, kurator
Bra Liv Råslätt vårdcentral

Lovisa Ekholm, fysioterapeut
Bra Liv Nässjö vårdcentral

Eva Rogenfelt, distriktssjukgymnast
Habiliteringscentrum

Helen Waldestål, distriktssköterska
Bra Liv Rydaholm vårdcentral

Jessica Andersson, arbetsterapeut
Bra Liv Eksjö vårdcentral

Karin Magnusson, ST-läkare
Läkarhuset Öster vårdcentral, Jönköping

Mary Khorosh, distriktsläkare
Bra Liv Tranås vårdcentral

Administrativt stöd

Susanne Bjärenberg, vårdadministratör
Habiliteringscentrum