Navigera till sidans huvudinnehåll

Faktagrupp levnadsvanor

Ordförande

Annette Frisk, sektionschef
Folkhälsa och sjukvård

Ledamöter

Hans Lingfors, distriktsläkare
Futurum, Jönköping

Birgitta Karlsved, distriktsjuksköterska
Rosenhälsans vårdcentral, Huskvarna

Marie Rydell, psykolog
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

Susanne Höglund, arbetsterapeut
Gränna vårdcentral

Lena Hedin, folkhälsoutvecklare
Folkhälsa och sjukvård

Marita Andersson, folkhälsoutvecklare/tobakssamordnare
Folkhälsa och sjukvård