Navigera till sidans huvudinnehåll

Faktagrupp lung- och allergisjukdomar

Ordförande

Karin Karlsson, distriktsläkare
Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Jönköping

Ledamöter

Stefan Pettersson, distriktsläkare
Bra Liv Vråen vårdcentral, Värnamo

Stefan Rustscheff, överläkare
Medicinkliniken, Värnamo

Patrik Nordenfelt, överläkare
Medicinkliniken, Jönköping

Elisabeth Kohl, astmasjuksköterska
Bra Liv Norrahammar vårdcentral, Jönköping

Christina Holmer, distriktsgymnast
Wetterhälsan, Jönköping

Henrik Boström, distriksläkare
Bra Liv Skillingaryd vårdcentral

Linda Olsson Klasson, distriktsläkare
Bra Liv Rosenlund vårdcentral

Glenda Lavesson, distriktssköterska
Bra Liv Hälsan 1 vårdcentral, Jönköping

Cecilia Klaesson, distriktsarbetsterapeut
Wetterhälsan

Per karlsson, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning

Administrativt stöd

Åsa Pettersson, vårdadministratör
Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Jönköping