Navigera till sidans huvudinnehåll

Faktagrupp lung- och allergisjukdomar

Ordförande

Karin Karlsson, distriktsläkare
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping

Ledamöter

Stefan Pettersson, distriktsläkare
Vråens vårdcentral, Värnamo

Stefan Rustscheff, överläkare
Medicinkliniken, Värnamo

Patrik Nordenfelt, överläkare
Medicinkliniken, Jönköping

Elisabeth Kohl, astmasjuksköterska
Norrahammars vårdcentral, Jönköping

Christina Holmer, distriktsgymnast
Wetterhälsan, Jönköping

Administrativt stöd

Åsa Pettersson, vårdadministratör
Hälsans vårdcentral 2, Jönköping