Navigera till sidans huvudinnehåll

Faktagrupp ögonsjukdomar

Ordförande

Martin Malmerfors, distriktsläkare
Rydaholms vårdcentral

Ledamöter

Albin Hakegård, ST-läkare
Ögonkliniken, Jönköping

Susanne Svensson Kauppinen, verksamhetschef
Ögonmottagningen, Värnamo

Carin Sjöholm, ögonsjuksköterska
Ögonmottagningen, Värnamo

Samuel Löf, optiker
Syncentralen, Jönköping

Anna Adamsson, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning

Administrativt stöd

Ann-Sofi Nilsson Lundgren, verksamhetsutvecklare
Ögonmottagningen, Jönköping