Navigera till sidans huvudinnehåll

Faktagrupp psykisk hälsa barn och ungdom

Ordförande

Marit Gustafsson, överläkare
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Jönköping

Ledamöter

Maria Ekelund, verksamhetschef
Barnkliniken, Jönköping

Calle Nyholm, överläkare
Barn- och ungdomsmottagningen, Jönköping

Maria Heiver, enhetschef
Barn- och ungdomshälsan

Nina Bengtsson, enhetschef
Barnhälsovårdens psykologenhet

Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare
Folkhälsa och sjukvård

Sara Fredriksson, ST-läkare
Norrahammars vårdcentral, Jönköping

Helen Kindvall, kurator
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Nässjö

Anette Magnusson, enhetschef
Ungdomsmottagningen, Jönköping

Kristina Brengesjö, bitr. verksamhetschef
Barn- och ungdomshabiliteringen, Jönköping

Ann Ljungström, verksamhetschef
Resurscentrum för elevhälsa, Vetlanda kommun

Ing-Marie Hansen Paulsson, elevhälsochef
Värnamo kommun

Marian Jansson, skolläkare
Jönköpings kommun

Johanna Bergman, teamchef
Jönköpings kommun

Martina Poulsen, FoU-ledare
Jönköpings kommun

Michaela Tjäderborn, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning

Administrativt stöd

Maria Tekin, administrativ samordnare
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Jönköping