Navigera till sidans huvudinnehåll

Faktagrupp psykisk hälsa barn och ungdom

Ordförande

Marit Gustafsson, överläkare
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Jönköping

Ledamöter

Maria Ekelund, verksamhetschef
Barnkliniken, Jönköping

Calle Nyholm, överläkare
Barn- och ungdomsmottagningen, Jönköping

Maria Heiver, enhetschef
Barn- och ungdomshälsan

Nina Bengtsson, enhetschef
Barnhälsovårdens psykologenhet

Sara Fredriksson, distriktsläkare
Bra Liv Norrahammar vårdcentral, Jönköping

Annika Fältskog Bergström, kurator
Bra Liv Rosenlund vårdcentral

Jeanette Andersson, distriktssköterska
Bra Liv Skillingaryd vårdcentral

Kristina Arapovic Lannsjö, distriktsläkare
Läkarhuset Öster vårdcentral, Jönköping

Kristina Bergholtz, sjuksköterska
Bra Liv Tranås vårdcentral

Adna Zahirovic, områdeschef, rehab
Rehabiliteringscentrum

Karolina Elmblad, områdeschef, rehab
Rehabiliteringscentrum

Annelie Winström, områdeschef, rehab
Rehabiliteringscentrum

Anette Magnusson, enhetschef
Ungdomsmottagningen, Jönköping

Filip Broström, psykolog
Rehabiliteringscentrum

Susanna Danielsson, överläkare
Habiliteringscentrum

Katarina Wanselius, FOU-ledare
Primärkommunal utveckling

Marie Hugander Juhlin, FOU-ledare
Primärkommunal utveckling

Ing-Marie Hansen Paulsson, elevhälsochef
Värnamo kommun

Christina Stigenhed, elvhälsochef
Tranås kommun

Jenny Viola Lorefors, skolläkare
Jönköpings kommun

Michaela Tjäderborn, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning

Administrativt stöd

Maria Tekin, administrativ samordnare
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Jönköping