Navigera till sidans huvudinnehåll

Faktagrupp psykisk hälsa vuxna

Ordförande

Lennart Spång, distriktsläkare
Aneby vårdcentral

Ledamöter

Matthias Berndt, ST-läkare
Vråens vårdcentral, Värnamo

Johanna Orrby, överläkare
Psykiatriska kliniken, Jönköping

Robin Kihlbaum, chefsöverläkare
Psykiatriska kliniken, Eksjö

Katarina Berg Ahlfors, enhetschef kurator
Psykiatriska kliniken, Värnamo

Cili Blomgren, psykolog
Kungshälsans vårdcentral, Huskvarna

Ingeborg Fogelberg Zagar, distriktsarbetsterapeut
Skillingaryds vårdcentral, Skillingaryd

Frans Lundblad, biträdande vårdenhetschef
Psykiatriska kliniken, Jönköping

Micaela Tjäderborn, klinisk apotekare
Klinisk farmaci

Morgan Lundell, distriktsläkare
Kungshälsans vårdcentral, Huskvarna

Anton Agerdal, ST-läkare
Eksjö vårdcentral

Carolina Rydén, sjuksköterska
Eksjö vårdcentral

Lena Björnell, distriktssköterska
Bankeryds vårdcentral

Tilda Larsson, fysioterapeut
Habo vårdcentral