Navigera till sidans huvudinnehåll

Faktagrupp psykisk hälsa vuxna

Ordförande

Cili Blomgren, psykolog
Bra Liv Kungshälsan vårdcentral, Huskvarna

Ledamöter

Matthias Berndt, ST-läkare
Bra Liv Rydaholm vårdcentral

Miriam Todd, distriktsläkare
Bra Liv Eksjö vårdcentral

Johanna Orrby, överläkare
Psykiatriska kliniken, Jönköping

Robin Kihlbaum, chefsöverläkare
Psykiatriska kliniken, Eksjö

Katarina Berg Ahlfors, enhetschef kurator
Psykiatriska kliniken, Värnamo

Frans Lundblad, biträdande vårdenhetschef
Psykiatriska kliniken, Jönköping

Micaela Tjäderborn, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning

Morgan Lundell, distriktsläkare
Bra Liv Kungshälsan vårdcentral, Huskvarna

Carin Prahl, arbetsterapeut
Bra Liv Eksjö vårdcentral

Lena Björnell, distriktssköterska
Bra Liv Bankeryd vårdcentral

Tilda Larsson, fysioterapeut
Bra Liv Habo vårdcentral

Rebecca Petersson, arbetsterapeut
Bra Liv Nässjö vårdcentral

Karin Holmedal Byrne, psykolog
Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna

Administrativt stöd