Navigera till sidans huvudinnehåll

Faktagrupp urinvägssjukdomar

Ordförande

Maria Tol-Fakkar, överläkare,
Urologkliniken

Ledamöter

Lennart Spång, primärvårdschef
Aneby vårdcentral

Igor Nascimento de Aquino, ST-läkare
Bankeryds vårdcentral, Jönköping

David Robinson, överläkare
Urologkliniken

Carina Wernlid, sjuksköterska
Urologkliniken

Anna-Carin Sköld, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning

Administrativt stöd

Veronica Hansson, verksamhetsutvecklare
Urologkliniken