Navigera till sidans huvudinnehåll

Faktagrupp urinvägssjukdomar

Ordförande

Maria Tol-Fakkar, överläkare,
Urologkliniken

Ledamöter

David Robinson, överläkare
Urologkliniken

Carina Wernlid, sjuksköterska
Urologkliniken

Anna-Carin Sköld, klinisk apotekare
Läkemedelsförsörjning

Ciprian Taraca, distriktsläkare
Bra Liv Tranås vårdcentral

Daniel Ottehall, fysioterapeut med spec. funktion
Läkarhuset Öster vårdcentral, Jönköping

Hilde Kennemark, distriktsläkare
Bra Liv Mullsjö vårdcentral

Linda Gardhage, sjuksköterska
Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Jönköping

Elisabet Karlsson, distriktssköterska
Bra Liv Tenhult vårdcentral

Administrativt stöd

Veronica Hansson, verksamhetsutvecklare
Urologkliniken