Navigera till sidans huvudinnehåll

Referensgrupp allmänläkarkonsult

Ledamöter

Karin Karlsson (sammankallande)
Fakta-koordinator

Karin Jönsson
Fakta barn och ungdomars hälsa

Hans Lingfors
Fakta levnadsvanor

Christina Zetterlund
Fakta njursjukdomar, Röntgen

Birte Lücht
Fakta palliativ vård

Eva Arvidsson
Primärvårdens FoU-enhet

Alexander Kubicska
Fakta hjärt- och kärlsjukdomar, Fakta endokrina sjukdomar

Administrativt stöd

Åsa Pettersson
Administrativ samordnare Fakta/redaktör Nationellt kliniskt kunskapsstöd