Navigera till sidans huvudinnehåll

Granskning av nationella rekommendationer

Respektive Faktagrupp ansvarar för att granska och lämna synpunkter på nya och reviderade nationella rekommendationer som skickas på remiss till regionerna före publicering.

Aktuella uppdrag, instruktioner och länkar till remissversionerna mejlas till ordförande. Länkarna publiceras även nedan. Programområdenas årliga revideringsplaner förmedlas via Faktas samarbetsrum.

Aktuella granskningar

Hud- och könssjukdomar

Granska och svara senast 2024-05-31:

Nervsystemets sjukdomar

Granska och svara senast 2024-05-31:

Infektionssjukdomar

Granska och svara senast 2024-05-31:

Endokrina sjukdomar

Granska och svara senast 2024-05-31:

 

Granskningsinstruktion

I kvalitetssäkringsprocessen för Nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården har regioner, myndigheter, andra nationella kunskapsstöd och expertgrupper möjlighet att lämna kommentarer till ansvarig författargrupp innan rekommendationerna godkänns för publicering. Författargruppen ansvarar för att det nationella innehållet är aktuellt, multidisciplinärt, tillämpbart i hela landet och att det stämmer med nationella riktlinjer.

Ditt uppdrag är att bedöma:

  • Är innehållet relevant och ändamålsenligt?
  • Finns det några oklarheter i faktainnehållet?
  • Är rekommendationerna tillräckligt tydliga?

Tänk på att granskningen bara gäller nationellt innehåll som respektive region kompletterar med egna tillägg.

Du kan skicka in svar på frågor och egna kommentarer under hela granskningstiden. Länken till granskningsvyn slutar att fungera när granskningstiden är slut.

Granskningen sker i webbläsaren. Under granskningstiden kan alla granskare se alla kommentarer.