Navigera till sidans huvudinnehåll

Remisser på nationella rekommendationer

Remissversioner av nya och reviderade nationella rekommendationer publiceras fyra gånger per år (förhoppningsvis).

Länkar till aktuella remisser finns via webbplatsen Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Respektive programområde samordnar synpunkterna från Region Jönköpings län.