Navigera till sidans huvudinnehåll

Så fungerar Fakta

Hur man:

  • Använder
  • Söker och läser
  • Rapporterar fel
  • Frågar om innehåll
  • Föreslår nytt innehåll

Ansvar - behandlarens eget, LPO/Fakta-uppdrag, innehållsansvar LPO/NPO

Syfte och mål med det kliniska kunskapsstödet (Fakta + NKK = Sant)

Fakta beskriver arbetsfördelning mellan vårdnivåer och remissrutiner. Dokumenten utgör underlag för Region Jönköpings läns regelböcker för vårdval.

Kort processbeskrivning för att ta fram och revidera innehåll inkl remisser.