Navigera till sidans huvudinnehåll

Stödresurser Fakta

Diagnostik

Person/funktion 
Brevlåda

Omvårdnad

Person/funktion 
Brevlåda

Rehabilitering

Person/funktion 
Brevlåda

Område X, Y, Z

Person/funktion 
Brevlåda

Administrativt stöd

Stöd för samordning, revideringsplaner samt publicering i Evolution och Verktyg för kunskapsstöd.

Karin Karlsson och Åsa Pettersson
Folkhälsa och sjukvård
fakta@rjl.se