Navigera till sidans huvudinnehåll

Hud- och könssjukdomar

Under pågående utredning/behandling ansvarar hudkliniken för den aktuella diagnosen men inte för andra hudåkommor. Efter avslutad utredning/behandling sker fortsatt receptförskrivning som regel i primärvården. Foto är obligatoriskt vid remiss angående hudtumörer. Använd då teledermatoskopimallen. Foto kan vara av stort värde vid flera andra diagnoser. Dels för att underlätta prioritering, dels för att vi då ibland kan ge behandlingsrekommendationer utan patientbesök. I dessa fall behövs ingen dermatoskopibild och vanlig remissmall ska användas.