Navigera till sidans huvudinnehåll

Beställning och leverans av hjälpmedel

Innan du får behörighet att förskriva ska du ha:

  • Godkännande av din chef samt fått information om vilka kundnummer och särskilda boenden du ska ha tillgång till.
  • Genomgått Socialstyrelsens förskrivarutbildning och utbildning i lokala rutiner inom de områden du ansöker om att förskriva inom, ex diabetes, inkontinens, nutrition, förbrukningshjälpmedel och tekniska hjälpmedel. För tekniska hjälpmedel krävs att du anmält dig till utbildningen. För läkemedelsnära produkter krävs genomgången utbildning.

För tillgång till webSESAM ska du ha ett ofta förekommande behov, i snitt en gång per vecka, av förskrivning/beställning av tekniska hjälpmedel. Annars hänvisar vi till beställning via kundservicetelefonen. Hjälpmedelscentralen stänger ner de användarkonton som sällan används.

Ska du enbart göra uttag på redan förskrivna förbrukningshjälpmedel (inkontinens, nutrition och diabetes) räcker det med ett beställarnummer. Innan du får behörighet att beställa ska du ha godkännande av din chef.

webSESAM – Portal för att förskriva och beställa tekniska hjälpmedel.

SesamLMN – Portal för att förskriva och beställa läkemedelsnära produkter.


Ansökan

Jag behöver tillgång till
Jag ska förskriva
Jag ska beställa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Är du patient reklamerar du produkten via telefon till Hjälpmedelscentralen, telefon 010-241 33 00, knappval 3.


Typ av förbrukningshjälpmedel

Om produkten

Uppgifter om patienten

Jag godkänner att Hjälpmedelscentralen Jönköping skickar mitt namn och telefonnummer till leverantören och att leverantören kontaktar mig för vidare handläggning

Inför förskrivning

Förskrivning av förbrukningshjälpmedel ska ske enligt SOSFS 2008:1 samt Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län. Där framgår tydligt att förskrivning av förbrukningshjälpmedel ska föregås av noggrann bedömning och utredning för att undvika att bakomliggande behandlingsbara orsaker förbises. Produkterna ska provas ut och förskrivas individuellt som komplement till annan behandling.

Produkter på avtal ska alltid användas i första hand.

Kriterier för förskrivning utanför avtal

I enstaka fall kan produkter utanför avtal förskrivas av medicinska skäl, efter utredning och utprovning som visar att upphandlat sortiment inte täcker individens medicinska behov. Förskrivning av produkter utanför avtal medför ofta en högre kostnad för hjälpmedlet och ska därför tillstyrkas av kostnadsansvarig chef på HMC. Observera att ett ej avtalat pris kan variera under förskrivningsperioden.

Rutin vid förskrivning utanför avtal:

  1. Fyll i blanketten ” Förskrivning av förbrukningshjälpmedel utanför avtal”.
  2. Skicka fullständigt ifylld blankett genom att klicka på ”skicka”.
  3. Hjälpmedelscentralen kontaktar ev inköp och leverantören för prisuppgift. Detta kan ta några dagar. HMC tar ställning till om kostnaden godkänns eller inte.
  4. Om kostnaden inte godkänns eller om det inte finns tydligt medicinskt behov för förskrivning utanför avtal meddelas förskrivaren.
  5. Om förskrivningen godkänts lägger HMC in den i Sesam LMN. Förskrivningen blir tillgänglig för beställning under hela förskrivningsperioden. HMC meddelar förskrivaren.
  6. Ställningstagande till val av produkt samt påvisat behov, beräknad förbrukning och planerad uppföljning dokumenteras av förskrivaren i patientens journal.

Om behovet upphör meddelas Hjälpmedelscentralen, så att produkt utanför avtal tas bort från Sesam LMN.

Förfrågan

Område ansökan gäller

Förskrivare

Patientens personuppgifter

Beskriv

Artikeluppgifter

Är detta en korttidsavdelning?

Artikeluppgifter

Beställning ska motsvara max 1 månads behov.

Är detta en korttidsavdelning?
Beställningen är till
Artiklar som önskas beställa

Annan artikel

Beställning av annan artikel är möjligt att göra till patient på korttidsplats som har en individuell förskrivning på artikeln.

Beställning ska motsvara max 1 månads behov.

Är detta en korttidsavdelning?
Beställningen är till

Artikeluppgifter

En beställd förpackning kan innehålla flera artiklar.

Artiklar som önskas beställa

Beställningen ska motsvara max 1 månads behov. 

Artiklar som önskas beställa

Individmärkta produkter (insulinpumpar, startpaket, avläsaren) kan endast förskrivas direkt till patient via Sesam LMN.

OBS! Just nu pågår redigering av webbsidan!

 

Är detta en korttidsavdelning?

Artikeluppgifter

Artiklar som önskas beställa