Navigera till sidans huvudinnehåll

Aktiviteter

Tips på aktiviteter på arbetsplatsen
 
Titta på filmerna från Prioriteringscentrum om de etiska riktlinjerna med jämna mellanrum - det fastnar alltid något nytt!


Titta på filmerna från våra egna förskrivare. Du hittar mycket att se under "Material från kurser".


Svårighet - diskutera i gruppen vad ni anser är ett mycket svårt, svårt, måttligt och litet problem. OBS tänk på att det ska vara ett specifikt problem som man bedömer, inte orsaken till problemet eller helhetssituationen. Använd tabellen på sidan 9 i manualen som grund - fyll på den!


Om ni har tillgång till Mentimeter kan ni göra ett gemensamt beslutsstöd med hjälp av era mobiltelefoner. Bra att "se" allas resultat på väggen. Diskutera varför ni bedömer lika resp olika för att lära och synkronisera.


Träna på att säga nej:
Titta på filmerna med exempel på situationer där ni som förskrivare säger nej till en patients eller annans önskemål och på filmerna om hur några förskrivare använt beslutsstödet i liknande situationer. Prova praktiskt på någon liknande situation.Följ upp på nästa träff hur det har fungerat. Ni finner filmerna under "Material från kurser".