Navigera till sidans huvudinnehåll

Buffertlager

Ett buffertlager är ett lager av hjälpmedel som finns utanför hjälpmedelscentralen. Buffertlager kan finnas på sjukhusen eller i de olika kommunerna. Varje buffertlager måste ha en lageransvarig. Rörligheten och värdet på buffertlagren följs upp kontinuerligt. Detta redovisas till styrgruppen och till respektive kund vid kunddialogerna.

Styrgruppen för hjälpmedelsverksamheten har beslutat att buffertlagren ska vara anpassade till överenskomna nivåer.

Vilka hjälpmedel kan finnas i buffertlager?

Vilka hjälpmedel som finns i respektive lager bestäms av

  1. hur ofta hjälpmedlet används och
  2. hur snabbt patienten behöver tillgång till hjälpmedlet.

En förteckning över vad som kan finnas i buffertlager i kommun och på sjukhus finns. För övriga buffertlager sker överenskommelse med respektive kund.

Inventering av buffertlager

Buffertlagren skall inventeras minst en gång per år. Tillfället för inventering väljer lageransvariga själva efter överenskommelse med HMC. OBS under tiden som inventering och återrapportering pågår får inga hjälpmedel tas från lagret!

Att vara ansvarig för ett buffertlager innebär;

  • att vara kontaktperson till HMC i lagerfrågor
  • att se till att kontaktuppgifterna för lagret är korrekta
  • att se till att rätt förskrivare är kopplade till lagret och att meddela HMC när någon börjar resp slutar sin tjänst
  • att se till att inventering sker minst en gång per år
  • att se till att notering sker i webSESAM alt kontakt med HMC direkt efter uttag ur lagret

Högprioriterade hjälpmedel

En del hjälpmedel har patienten ett omedelbart behov av för att möjliggöra utskrivning eller för att undvika återinläggning, sk högprioriterade. Hjälpmedel kan också vara klassade som HP av medicinska skäl. De högprioriterade hjälpmedlen är utvalda tillsammans med vårt kundråd.

Instruktionsfilmer

 

Hur ser jag lagersaldo på vårt eget lager from Hjälpmedelscentralen on Vimeo.

 

Hur förskriver jag från eget lager from Hjälpmedelscentralen on Vimeo.

 

 

Hur kompletterar jag ett hjälpmedel, som redan är förskrivet, med ett tillbehör from Hjälpmedelscentralen on Vimeo.

 

 

Hur tar jag ett individmärkt hjälpmedel i retur from Hjälpmedelscentralen on Vimeo.

 

Hur tar jag en komponent eller ett tillbehör till ett hjälpmedel i retur from Hjälpmedelscentralen on Vimeo.

Mer information

Vill du ha mer information om buffertlager eller lämna synpunkter är du välkommen att höra av dig till vår Sesamsupport Hjalpmedelsc.Sesamsupport@rjl.se.