Navigera till sidans huvudinnehåll

Egenansvarsprodukter

Produkter som ligger utanför sjukvårdshuvudmännens ansvar benämns som egenansvarsprodukter. De kräver inte hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning, utprovning och anpassning och kan inte motiveras medicinskt som en del i en behandling. Personen kan själv bedöma sitt behov av dessa och produkterna är i stor omfattning tillgängliga i handeln. För dessa produkter har personen ett eget ansvar att införskaffa och bekosta vid behov.

Vi tillhandahåller och säljer egensanasvarsartiklar enligt nedan. 

Typ av produkt

Exempel

Tillhandhålles/försäljes

Produkter som har direkt samband med behandling och operativt ingrepp inom hälso- och sjukvård *

Strumppådragare, griptång, håldyna, kryckor, förhöjningsklotsar

 

I första hand i samband med åtgärden via sjukhus, vårdcentral eller via Hjälpmedelscentralen

Produkter som är tillbehör till förskrivna hjälpmedel *

Korg och bricka till rollator

I samband med förskrivning av förskrivaren eller via Hjälpmedelscentralen

Produkter som är förbrukningsvaror

Däck och slang

Via förskrivaren eller via Hjälpmedelscentralen

 

Leverans

Leverans sker i de flesta fall direkt till patient på ex sjukhuset eller vårdcentralen. Om produkterna inte finns tillgängliga på förskrivande enhet kan de distribueras till kommunens lager med nästkommande turbil eller hämtas på Hjälpmedelscentralen.

Fakturering

Fakturering sker direkt till patient.

Öppet köp

Region Jönköpings län erbjuder inte öppet köp. Öppet köp är ett frivilligt åtagande från handelns sida. Anledningen till att regionen inte erbjuder detta är att det är kopplat till stora kostnader att administrera. Retur av hjälpmedlet accepteras om personen inte kan ta det i bruk pga sjukdom eller liknande om varan returneras i obruten förpackning före fakturering.

Reklamation kan ske om det är något fel på varan i enlighet med de regler som finns i Konsumentlagen.

Förskrivarens roll

Förskrivaren kan rekommendera personen att skaffa lämpliga egensansvarsprodukter i samband med behandling eller annan åtgärd. Om personen behöver information om lämplig produkt kan förskrivare ge råd om detta.  Förskrivaren kan också instruera och träna även om personen själv köpt produkten. Eventuella råd, träning och andra insatser skall dokumenteras i journal.

Om en person som har ett hjälpmedel förskrivet själv önskar köpa till ett tillbehör som regelverk eller sortiment inte medger förskrivning av, måste alltid lämpligheten i detta bedömas av förskrivaren av hjälpmedlet. Om förskrivaren bedömer det som en säker användning och att ursprungsförskrivningen fortfarande fyller tänkt syfte så kan detta genomföras. Hjälpmedelscentralen monterar tillbehöret. Om förskrivaren inte bedömer kombinationen som lämplig hänvisas personen, i det fall man trots allt önskar genomföra det, till att köpa hela ekipaget själv; till exempel en egen rullstol att montera det egenköpta tillbehöret på.

Om förskrivaren väljer att tillhandhålla egenansvarsprodukter enligt ovan kan dessa beställas i web-SESAM. Detta betraktas då inte som en förskrivning utan enbart som en beställning. Det är viktigt att informera personen om att de själva kommer att få en faktura och att regionen inte tillämpar öppet köp.