Navigera till sidans huvudinnehåll

Leverans och montering av hjälpmedel

Leverans av hjälpmedel 

Leverans till kommuner och sjukhusen i Eksjö och Värnamo

Leverans av hjälpmedel sker med turbil enligt ett fast schema två eller tre gånger per vecka till kommunernas buffertlager och till sjukhusen. Skrymmande hjälpmedel kan levereras direkt till patientens bostad efter överenskommelse.

Leverans till länssjuhuset Ryhov

Leverans till länssjukhuset Ryhov sker alla vardagar (måndag - fredag) 07.00.

Leverans till vårdcentral

Leverans till vårdcentraler sker en gång per vecka på onsdag eller torsdag. Leveransen sker på samma dag som den kommun vårdcentralen ligger i, enligt det fasta turbilsschemat. TENS-apparater levereras med internpost dagligen. Övriga leveranser efter överenskommelse.

Leveranstid

HMC har c:a 16 000 olika hjälpmedel. Alla hjälpmedel finns inte i lager på HMC utan har olika leveranstid beroende på hur vanligt det är att de förskrivs och hur brådskande det är att få just det hjälpmedlet. I sortimentskatalogen i webSesam får du information om leveranstidsklassningen.

    Högprioriterad lagervara på HMC = levereras alltid med nästa turbil *
  Lagervara på HMC = levereras oftast med nästa turbil.
  Beställningsvara = beställes från leverantör = leverantörens leveranstid enl avtal.

 * Högprioriterade hjälpmedel är sådana som patienten har ett omedelbart behov av för att möjliggöra utskrivning, för att undvika återinläggning eller av medicinska skäl. De högprioriterade hjälpmedlen är utvalda tillsammans med vårt kundråd.

Leveransbesked

När du beställer eller förskriver ett hjälpmedel till en viss person i webSesam eller per telefon får du besked om den exakta leveranstiden. Om den leveranstid du ser i webSesam inte fungerar kontaktar du HMC:s kundservice för att se om vi kan hjälpa dig till en lösning, till exempel genom att hitta en alternativ produkt.

Leverans av sängar och andra skrymmande hjälpmedel

Förskrivning av säng och andra skrymmande hjälpmedel görs per telefon till kundservice. Leverans kan ske direkt hem till patienten. I samband med beställningen sker överenskommelse om leveranstidpunkt.

Vid leverans hem till patient debiteras en transportavgift på förskrivarens/beställarens enhet.

Leverans/hämtning av skrymmande hjälpmedel direkt till patient
Leverans eller hämtning - skrymmande hjälpmedel * 500 kr per hjälpmedel
Leverans, montering/demontering och hämtning av säng 1900 kr
Flyttning av säng inom bostaden (debiteras patient) 625 kr (inkl moms)
Flyttning av säng till annan bostad (debiteras patient) 1250 kr (inkl moms)
Flyttning av skötbord till annan bostad (debiteras patient) 1250 kr (inkl moms)

* Denna typ av transport kan planeras in någon gång under en sjudagarsperiod, hjälpmedelscentralen kan inte utlova leverans till specifik tidpunkt eller med kort varsel.

Leverans och montering av lyftar

  Kommun betalar Patient betalar Vem utför?
Nedmontering av fast monterad taklyft
När behovet upphör 1500:-/skena 0:- HMC
Ned- och uppmontering av fast monterad taklyft
På patients önskemål
(t ex vid tapetsering)
 

625:- inkl moms (ner)

625:- inkl moms (upp)

HMC
Leverans och montering av fristående lyft
Leverans, montering/demontering och hämtning av fristående lyft 1900:- 0:- HMC
Flytt av fristående taklyft
Inom bostaden   625:- inkl moms HMC
Till annan bostad   1250:- inkl moms HMC

Leverans av förbrukningshjälpmedel och nutrition

Lagerhållning och leverans av nutrition och tillbehör sker av en upphandlad distributör. Leveranstiden är cirka fyra dagar. Leverans kan ske till hemmet eller utlämningsställe.

Lagerhållning och leverans av inkontinenshjälpmedel sker av en upphandlad distributör. Leverans sker till hemmet. 

Lagerhållning och leverans av diabetes- och stomihjälpmedel görs av Länsförsörjning. Leverans sker till hemmet.

Sjukvårdens ledningsgrupp har den 1 december 2019 beslutat att från och med 1 januari 2020 sker leveranser av förbrukningshjälpmedel och nutrition enbart inom Jönköpings län. Se översikt kostnads- och förskrivningsansvar för detaljer över vad som gäller.

Montering

De hjälpmedel som förskrivs vid samma tillfälle och kopplas som komponenter monteras av oss på HMC. Det gäller exempelvis nackstöd, breddningstillsats med flera tillbehör. Om du önskar en särskild inställning på till exempel rullstolen anger du det i text i fältet "Övrig information" i webSesam.

Mer information

Vill du ha mer information om leveranser eller lämna synpunkter är du välkommen att höra av dig till vår kundservice 010-242 87 00 eller per hjalpmedelscentralen@rjl.se. Du kan också kontakta enhetschef goran.dalslatt@rjl.se.