Navigera till sidans huvudinnehåll

Planerade och genomförda aktiviteter

Beslutsstöd via videosamtal och Mentimeter

Vid exempelvis en arbetsplatsträff kan vi från Hjälpmedelscentralen medverka via videosamtal och gemensamt med er gå igenom ett bestlutsstöd på ett fiktivt eller avidentifierat fall genom att medarbetarna registrerar sina "kryss" via Mentimeter i sin mobiltelefon.

Om ni vill prova detta, kontakta Pernilla Volmevik Lundberg eller Carina Svensson på Hjälpmedelscentralen. Ni behöver skicka ett fall till oss i förväg. Ni behöver också ha en utrustning  som lämpar sig för videomöte (dator, projektor, högtalare och helst också web-kamera) och mobiltelefoner med nätuppkoppling.

Exempel på ett patientfall och ifylld blankett, genomfört av Team 10 i Jönköpings kommun.

Summering av aktiviteter 

Under hösten 2017 hade vi många aktiviteter inom området beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning. Det har varit jätteroligt och syftet har varit att hjälpa metodstödjarna att få lite "fart" på användningen av beslutsstödet. Här kommer en summering av genomförda aktiviteter och lite att tänka på framöver.

Förenklingar i beslutsstödet

 • Manualen är nu uppdelad i två tydliga avsnitt
 1. ett avsnitt som beskriver bakgrund, syfte och beslut om införande/användning
 2. ett avsnitt som är en ren manual/vägledning i hur man använder beslutstödet och blanketten
 • Förenklat språket både i blankett och manual
 • Förtydligat hjälptexterna i blanketten
 • Tydligare koppling mellan "handboken" och beslutsstödet
 • Tagit fram tabell för bedömning av svårighet

Genomförda aktiviteter under hösten

 • Utbildning metodstödjare Malmö stad 22 augusti
 • Uppföljning för metodstödjare 14 september
 • Chefsdag 22 september
 • Inspirationshalvdag 12 oktober
 • Utbildning av nya metodstödjare 18 oktober och 1 november
 • Presentation av vårt arbete med beslutsstödet för Sveriges syncentralschefer 10 oktober
 • Föreläsning på Nationella prioriteringskonferensen 24-25 oktober

Positiva intryck från höstens aktiviteter

 • många deltagare och stort engagemang vid samtliga aktiviteter både på länsnivå och nationellt
 • bra respons på genomförda förenklingar
 • beslutsstödet sprider sig i Sverige
 • nya metodstödjare har utbildats, nu har vi två på många arbetsplatser
 • vi lär oss hela tiden och ser nyttan med beslutsstödet även om det är svårt
 • vi lyckades inspirera på vår inspirationsdag - med hjälp av Allan och Mentimeter
 • intresserade chefer!