Navigera till sidans huvudinnehåll

Prissättning och fakturering

Vem betalar för hjälpmedlen?

Vem som har kostnadsansvar för olika hjälpmedel regleras i första hand av politiska beslut. Den senaste översynen av betalningsansvaret gjordes i samband med att hemsjukvården kommunaliserades 1/1 2013.

Region Jönköpings län har kostnadsansvar för

 • Hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel (anslag på audionommottagningen)
 • Synhjälpmedel (anslag på syncentralen)
 • Ortopedtekniska hjälpmedel (anslag på Regionkansliet)
 • Kommunikationshjälpmedel som förskrivs av logoped (anslag på Hjälpmedelscentralen)
 • Medicinska behandlingshjälpmedel (Hjälpmedelscentralen)
 • Livsmedel för speciella medicinska ändamål (Hjälpmedelscentralen)
 • Inkontinenshjälpmedel (Hjälpmedelscentralen)
 • Diabeteshjälpmedel (Hjälpmedelscentralen)
 • Stomihjälpmedel (förskrivande enhet)

Kommunerna ansvarar för

 • Övriga hjälpmedel (den kommun där brukaren är folkbokförd)
 • Livsmedel för speciella medicinska ändamål (för särskilda boenden)
 • Inkontinenshjälpmedel (för särskilda boenden och hemsjukvård)

Brukaren ansvarar för

 • egenansvarsartiklarna (enklare hjälpmedel, vissa tillbehör och förbrukningsartiklar)
 • egenavgifter (förekommer på ett fåtal hjälpmedel)

Prissättning

De produkter som förskrivs försäljes eller hyrs ut.

Försäljningshjälpmedel är enklare hjälpmedel som inte är lämpliga att återanvända av hygien- eller säkerhetsskäl. Oftast har de ett lägre inköpspris. Om de lämnas i retur gör HMC en okulär besiktning. Om de är i gott skick används de på nytt trots sin klassning som försäljningshjälpmedel med hänsyn till ekonomi och miljö. Nutrition räknas också som försäljningshjälpmedel.

Hyreshjälpmedel är lämpliga att återanvända. Hyreshjälpmedel har oftast ett högre inköpspris, men det finns även sådana som inte kostar så mycket. Exempel är tillbehör och komponenter som ingår i ett huvudhjälpmedel. Det som påverkar hyresnivåerna mest är att begagnade hjälpmedel används i första hand, samt den så kallade nyttjandegraden; alltså relationen mellan hur lång tid hjälpmedlet står på lager respektive hur lång tid det är hos en patient.
Hyran har två olika nivåer beroende på hur gammalt hjälpmedlet är, sk "nyhyra" resp "begagnadhyra". Oftast är den begagnade hyran 50 - 75% lägre än hyran för ett nytt hjälpmedel. Hyran debiteras per dag för de dagar som patienten använder hjälpmedlet.

  Inköpskostnad
Hjälpmedlets inköpskostnad delas på 36 eller 60 månader beroende på användningstid, kostnadsnivå, utveckling inom produktområdet mm.
  Service
I servicedelen av hyran ingår kostnad för rekonditionering, reparation, reservdelar, förebyggande underhåll, eventuell anpassning och specialanpassning.
  Adminstration
I administrationsdelen av hyran ingår kostnad för inköp, lagerhållning, transporter, fakturering mm.

 

Hur vet man vad hjälpmedlen kostar?

Du kan se vad hjälpmedlet kostar, och om det är ett hyreshjälpmedel eller ett försäljningshjälpmedel, i webSesam. Du ser det i artikelinformationen och på orderraden. Det pris du ser är priset för ett nytt hjälpmedel den sk "nyhyran" om det är ett hyreshjälpmedel. Det är inte förrän hjälpmedlet tas från lager som Sesam kan veta om det kommer att bli ett nytt eller begagnat hjälpmedel som din brukare får.

Om du beställer per telefon kan du alltid få besked om hjälpmedlets kostnad via kundservice.

I SesamLMN hittar du priser under fliken Produkt. Du kan också beräkna vad en aktuell förskrivning kommer att kosta när du gör förskrivningen.

Information om prissättning och avtal lämnas av marika.byrd@rjl.se, 010-242 87 15 eller linda.myhrman@rjl.se, 010 - 242 87 31.

Fakturering

Kostnaden för hjälpmedel faktureras månadsvis. Privatpersoner och externa organisationer får en samlad faktura för egenavgifter, köp, hyra och utförda tjänster som gjorts under föregående månad. För enheter inom Region Jönköpings län och kommunerna är fakturan uppdelad i två delar:

 1. faktura för försäljningshjälpmedel
 2. faktura för hyreshjälpmedel

Region Jönköpings län faktureras via intfakt (intern fakturering).

Fakturaspecifikation finns i webSesam; den sk E-fakturan som beskrivs nedan.

Frågor om fakturor besvaras av ing-marie,gohlin@rjl.se, 010 - 242 87 32.

E-faktura

Fakturaspecifikation finns i webSesam. Fakturaspecifikationen innehåller detaljerade uppgifter om varje enskilt hjälpmedel. E-fakturan visas antingen i webSesam eller kan exporteras till excel.

Frågor om fakturor besvaras av linda.myhrman@rjl.se, 010 - 242 87 31.