Navigera till sidans huvudinnehåll

Reklamation, garanti och avvikelse på hjälpmedel

Om Hjälpmedelscentralen levererar varor eller tjänster som inte håller god kvalitet skall du anmäla det. Anmälan avseende alla hjälpmedel skall göras i webSesam.

Det finns två olika typer av fel/anmälningar beroende på vad som hänt och hur lång tid som gått:

 • Reklamation
 • Avvikelse

Reklamation

Reklamation är, enligt Konsumentverket, när du som kund påpekar fel, dröjsmål eller brist i en vara eller tjänst. Beroende på hur lång tid det gått efter "köpet" ligger bevisbördan om hur felet uppstått på köparen eller säljaren. Om det är en reklamation som skall göras har det inte inträffat någon vårdskada eller inneburit någon risk för en sådan.

Avvikelse

Avvikelse är samlingsbegreppet för negativa händelser och tillbud inom Hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12).

 • Negativ händelse är en händelse som har inträffat och medfört vårdskada.
 • Tillbud är en händelse som kunde ha inneburit att en patient har skadats.

Anmäl

Avvikelse Reklamation
Negativ händelse Tillbud Reklamation
 • oavsett hur länge brukaren har haft hjälpmedlet
 • i webSesam och enligt arbetsplatsens rutiner
 • hjälpmedlet skall vara utlämnat till patienten
 • HMC ansvarar för anmälan till tillverkaren
 • oavsett hur länge brukaren har haft hjälpmedlet
 • i webSesam och enligt arbetsplatsens rutiner
 • hjälpmedlet skall vara utlämnat till patienten
 • HMC ansvarar för anmälan till tillverkaren
 • om fel eller brist upptäcks när hjälpmedlet står
  på lager eller är på väg att lämnas ut till patienten
  skall anmälan om reklamation göras
 • om fel på hjälpmedlet upptäcks inom tre månader
  efter att hjälpmedlet levererats från HMC
 • om felet upptäcks efter tre månaders användning
  skall reparation beställas
 • HMC bevakar om reklamationen skall rapporteras
  till tillverkaren
 • HMC kontrollerar också om det finns garanti kvar

 

När en anmälan om reklamation eller avvikelse kommer in till HMC tas den om hand omgående. Hjälpmedlet återsänds till kund om det kan lagas, i annat fall sänds ersättningsprodukt. Om anmälan måste gå vidare till leverantör/tillverkare kan det ta lite längre tid.

Instruktionsfilmer

Vad är en avvikelse from Hjälpmedelscentralen on Vimeo.

 

Hur anmäler jag en avvikelse from Hjälpmedelscentralen on Vimeo.

Garanti

Garanti från leverantör och tillverkare
Alla nya hjälpmedel omfattas av garanti. Garantivillkor och garantitid regleras i avtal med leverantörerna. Garantitiden är oftast ett eller två år beroende på hjälpmedlets komplexitet. Garantivillkoren varierar och kan t ex omfatta reparation på plats, byte till ersättningsvara mm. Garanti gäller endast om den som använder hjälpmedlet följer tillverkarens instruktioner. Garanti gäller inte för förslitning. Hjälpmedelscentralen bevakar alltid om det finns garanti på aktuella hjälpmedel.

Hjälpmedelscentralens garanti
Hjälpmedelscentralen ersätter alltid ett hjälpmedel som inte fungerar med ett nytt eller reparerar aktuell produkt utan kostnad. När det gäller hjälpmedel som hyrs ut finns ingen tidsgräns. För försäljningshjälpmedel gäller samma garantitid som leverantören/tillverkaren lämnar.

Mer information

Information om avvikelser och reklamationer lämnas av marika.byrd@rjl.se, 010 - 242 87 15 eller goran.dalslatt@rjl.se, 010 - 242 87 07.