Navigera till sidans huvudinnehåll

Retur av hjälpmedel

Hjälpmedel som förskrivs av sjukvårdshuvudmannen är ett lån från Region Jönköpings län eller kommunen. Hjälpmedel skall återlämnas när de inte längre används. Hjälpmedel kan återlämnas direkt till Hjälpmedelscentralen eller till respektive förskrivares arbetsplats. Hjälpmedlet skall vara väl märkt med namn och personnummer på den som har använt hjälpmedlet. Individmärkta hjälpmedel behöver ej märkas.

De hjälpmedel som lämnas in på olika arbetsplatser skickas av förskrivaren tillbaka med turbilen så snart som möjligt. Dessa hjälpmedel skall vara väl märkta med:

  • "grön returlapp" (Följesedel återlämning, grön), obligatorisk
  • tillbehör och icke individmärkta hjälpmedel - namn och personnummer
    använd funktionen "Utskrift retursedel" i webSeasam
  • individmärkta hjälpmedel behöver ej märkas med personuppgifter
  • försök att undivka att tejpa på hjälpmedlen, använd plastficka och gummiband