Navigera till sidans huvudinnehåll

WebSesam och Sesam-LMN

WebSesam är en beställningsportal för beställning och förskrivning av hjälpmedel i Jönköpings län. Sesam-LMN är på motsvarande sätt en portal där du förskriver och gör uttag av läkemedelsnära produkter inom områdena inkontinens, nutrition, stomi och diabetes. Dessa portaler används av förskrivare både i regionen och alla kommuner i Jönköpings län.
Förskrivaren kan där

 • se vilka hjälpmedel/läkemedelsnära produkter en person har
 • se uppgifter om aktuellt hjälpmedel ex ålder, utförd service mm
 • söka information om hjälpmedel/läkemedelsnära produkter
 • förskriva eller beställa hjälpmedel/läkemedelsnära produkter till en person eller till ett lager
 • beställa reparation
 • granska enhetens fakturor
 • söka personuppgifter i CFR (centrala folkbokföringen)
 • hålla uppgifter om den egna profilen aktuella
 • se lagersaldo på eventuellt eget lager (om sådant finns)
 • få tillgång till dokument och nyheter från hjälpmedelscentralen
 • få meddelande om leveranstid, avslutad reparation mm

Beställa, förskriva och göra uttag i webSesam eller i Sesam-LMN

Om du beställer och förskriver flera gånger varje vecka rekommenderar vi att du använder Sesam. Ta kontakt med vår kundservice för att få inloggningsuppgifter. Observera att du måste ha en förskrivaridentitet för att kunna använda Sesam, även denna får du via kundservice. Du kan också fylla i detta formulär.

Vi följer regelbundet upp användningen i Sesam. Om du som har inloggning inte använt denna under det senaste året kommer du att stängas av. Om du vill börja på nytt är du välkommen att kontakta kundservice.

Om du tycker att det är enklare att ringa till vår kundservice när du vill beställa och förskriva får du gärna göra det.

Hur använder jag webSesam och Sesam-LMN?

Det finns flera instruktionsfilmer som beskriver hur du använder webSesam och Sesam-LMN. Filmerna hittar du när du är inne i Sesam. Filmen om hur du loggar in finner du nedan.

WebSesam support

Har du frågor om systemet kan du skicka e-post eller ringa. Helst ser vi att frågorna skickas som e-post för då kan vi enklast styra frågan till rätt handläggare.

hjalpmedelsc.sesamsupport@rjl.se

Telefon: 010-242 87 21

Instruktionsfilm: Logga in