Navigera till sidans huvudinnehåll

Hjälpmedelscentralen och organisation

Hjälpmedelscentralen i Jönköping är en resurs för hela länet. Vi vänder oss till dem som förskriver hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel inom områdena diabetes, inkontinens, nutrition och stomi i Region Jönköpings län och i länets kommuner och till brukare.

Kundservice

Vår kundservice tar emot många samtal varje dag. Vi hjälper arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder, dietister och annan vårdpersonal att välja rätt hjälpmedel, ger råd om produkter och tar emot beställningar. Det finns också möjlighet för patienterna att beställa förbrukningshjälpmedel via e-tjänster på 1177.se.

Rådgivning

Våra hjälpmedelskonsulenter, dietister och sjuksköterskor har djup produktkunskap inom respektive område och ger individuella råd.

Utprovning

Utprovning av hjälpmedel är en viktig del av vår verksamhet och handlar om allt från rullstolar till handdatorer och livsmedel för speciella medicinska ändamål. Målet är att ge den som behöver hjälpmedel möjlighet att vara aktiv.

Se filmen, riktad till dig som förskrivare, som beskriver hur utprovningen går till:

För att komma till oss på en utprovning skickar du som förskrivare en remiss till Hjälpmedelscentralen. Cosmicanvändare sänder oss dessutom en konsultationsremiss via Cosmic och kan scanna in remissunderlaget i Cosmic. Du som arbetar inom kommunen skickar in remissunderlaget per post. För att konsulenten ska kunna planera och utföra utprovningen så bra som möjligt för patienten, är det noga att alla relevanta uppgifter fylls i och att underlaget är komplett - och först då påbörjas ärendet från vårt håll. Vi vill särskilt be dig tänka till kring uppgifterna om "problem som ska åtgärdas" och "mål med åtgärden" och fylla i dessa med tanke på konkreta mål för patienten.

Specialanpassning

Utbudet av hjälpmedel är stort, men ibland behöver man bygga om dem för att de ska passa särskilda behov. Hjälpmedelscentralens personal är den enda i länet som har tillstånd från Läkemedelsverket att utföra specialanpassningar av produkter.

Produktkunskap

Vårt sortiment bestäms i samarbete med sortimentsgrupperna. Där ingår yrkesgrupper med olika specialkompetenser. Vi har ett stort antal olika hjälpmedel, alltifrån rollatorer, sängar och sittdynor till nutritionspumpar och programvara till datorer.

Reparationer

Vi reparerar trasiga hjälpmedel. Varje år utför hjälpmedelscentralens tekniker flera tusen reparationer, både i vår verkstad och på plats i hemmen.

Återanvändning

En del hjälpmedel används under kort tid. De hjälpmedel som inte längre används ska lämnas tillbaka till hjälpmedelscentralen. Mellan 75-80% av de hjälpmedel som lämnas ut är använda av minst en person innan. Vi rengör, reparerar och kontrollerar funktionen. På så sätt värnar vi om patientsäkerhet och miljö samtidigt som vi hushåller med skattepengar.

Patientsäkerhet

Patientsäkerheten är viktig, lagstiftningen ställer höga krav på säkerhet och kvalitet. Alla hjälpmedel kontrolleras och registreras i ett IT-stöd. Registret gör produkterna spårbara så att vi alltid vet var produkterna finns och vad som gjorts med dem. 

Logistik

Vi köper in hjälpmedel för omkring 120 miljoner kronor varje år. Hjälpmedelscentralen ansvarar för inköp, lagerhållning och distribution av hjälpmedel. Minst två gånger i veckan körs hjälpmedel ut till drygt 30 olika ställen inom kommunerna och till sjukhusen. Länets vårdcentraler får leverans en gång per vecka. Sängar och madrasser levereras hem och monteras på plats. Livsmedel levereras direkt hem eller till ett utlämningsställe via en upphandlad distributör.

Utbildning

Hjälpmedelscentralen arrangerar omkring 30 utbildningar per år. Utbildningarna vänder sig till dem som förskriver hjälpmedel.

Hjälpmedelscentralen har under många år arbetat med kvalitetssäkringssystem baserat på IS0 9001:2015.

Det innebär att vi har fastställda rutiner för en stor del av vårt arbete. För dig som kund betyder det att du vet vad du kan vänta dig. Om vi misslyckas följer vi upp det och försöker bättra oss till nästa gång.

Vi har satt upp mål för till exempel leveranser, väntetider, kurser med mera. Ett ständigt förbättringsarbete pågår.

Hjälpmedelscentralens kvalitets- och miljöpolicy är ett rättesnöre i samtliga medarbetares arbete inom hjälpmedelsverksamheten. Den är en "norm" för vad som förväntas och hur alla skall uppträda i olika situationer.

Vår verksamhet och vårt kvalitetssystem revideras årligen av externa revisorer. Vi driver också ett aktivt arbete med interna revsioner för att fånga behov av löpande förbättringar.

Kundservice

Kundservice och receptionen är öppen måndag till fredag kl 08:00-16:00. Lunchstängt 12.00-13.00.

hjalpmedelscentralen@rjl.se 

Tekniska hjälpmedel 010-242 87 00

 • Knappval 1: Kundservice för tekniska hjälpmedel
 • Knappval 2: Support för tekniska hjälpmedel

Läkemedelsnära produkter 010-241 33 00

 • Knappval 1: Beställning av produkter
 • Knappval 2: Frågor om leveranser
 • Knappval 3: Reklamationer
 • Knappval 4: Rådgivning för vårdpersonal
  • Knappval 1: Särskild näring
  • Knappval 2: Diabetes
  • Knappval 3: Inkontinens 
 • Knappval 5: För vårdpersonal - frågor kring systemet Sesam LMN

Fakturor

 • Fakturor 010-241 33 10
  Knappval 1 - faktura för egenavgift eller ett hjälpmedel som till exempel rollator, krycka, griptång.
  Knappval 2 - faktura för någon form av nutrition. 

Frågor om WebSesam 010-242 87 21

Använd gärna formuläret nedan.


Fråga om WebSesam och Sesam-LMN

Skriv din fråga i fomuläret. Innehållet i meddelandet skickas krypterat.