Navigera till sidans huvudinnehåll

Läkemedel i samband med operation/undersökning

Samlad information om läkemedel i samband med operation/undersökningar. Innehållet på sidan kommer att fyllas på allteftersom. Då sidan främst riktar sig till opererande enheter inom Region Jönköpings län är flera av nedanstående länkar tillgängliga enbart för medarbetare.

Här samlas praktiska tips, till exempel lathundar gällande ordination och hantering av läkemedel.

Sidan är under uppbyggnad och fylls på allteftersom.