Navigera till sidans huvudinnehåll

Ledamöter i läkemedelskommittén

Ordförande: Mårten Lindström
Överläkare, Medicin, Länssjukhuset Ryhov
marten.lindstrom@rjl.se

Vice ordförande: Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Folkhälsa och sjukvård
mats.bojestig@rjl.se

Sekreterare: Anna Adamsson
klinisk apotekare, Läkemedelsförsörjning
anna.adamsson@rjl.se

Axel Ros
Chefläkare, Chefläkare och patientsäkerhet
axel.ros@rjl.se

Eva-Lena Enell
Chefläkare, Chefläkare och patientsäkerhet
eva-lena.enell@rjl.se

Karolina Mak
Processledare upphandling, Inköpsavdelningen
karolina.mak@rjl.se

Thomas Axén
MAS, Jönköpings kommun  
thomas.axen@jonkoping.se

Caroline Lundgren
MAS, Vaggeryds kommun  
caroline.lundgren@vaggeryd.se

Pia Bärlin
Controller, Ekonomiavdelningen
pia.barlin@rjl.se

Carin Skarp
Verksamhetschef, Läkemedelsförsörjning
carin.skarp@rjl.se

Anne-Marie Suutari
Specialistläkare, Medicin, Höglandssjukhuset
anne-marie.suutari@rjl.se

Björn Westerlind
Överläkare, Geriatriken, Länssjukhuset Ryhov
bjorn.westerlind@rjl.se

Ola Jakobsson
ST-läkare, Psykiatri, Länssjukhuset Ryhov
ola.jakobsson@rjl.se

Anna Centerhed
Läkemedelsstrateg, Folkhälsa och sjukvård
anna.centerhed@rjl.se

Anne Hiselius
Läkemedelsstrateg, Folkhälsa och sjukvård
anne.hiselius@rjl.se

Malin Holmqvist
Läkemedelsstrateg, Folkhälsa och sjukvård
malin.m.holmqvist@rjl.se

Maria Ekelund
verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicin, Länssjukhuset Ryhov
maria.ekelund@rjl.se

József Sonkády
distriktsläkare, Nässjö vårdcentral
jozsef.sonkady@rjl.se

Karin Karlsson
ST-läkare, Hälsans vårdcentral 2, Jönköping, Faktakoordinator
karin.a.karlsson@rjl.se

Per Nodbrant
verksamhetschef, onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov
per.nodbrant@rjl.se

Lennart Christensson
patientrepresentant, Funktionsrätt Jönköpings län 
lennart.christensson25@gmail.com