Navigera till sidans huvudinnehåll

Öppenvårdsapotek

Region Jönköpings län arbetar för att skapa en säker och rationell läkemedelsanvändning genom hela vårdkedjan. Därför är samverkar med länets öppenvårdsapotek central.

En till två gånger per år arrangerar Region Jönköpings län ett möte för länets öppenvårdsapotek där erfarenhetsutbyte sker.

Informationsutbyte sker också kontinuerligt genom att öppenvårdsapoteken kan skicka in frågor och förslag till ansvarig farmacevt. Ansvarig farmacevt informerar också öppenvårdsapoteken kring frågor och förslag som rör recepthantering i öppen vård.

För att komma i kontakt med ett öppenvårdsapotek finns en nationell söksajt: Kontaktuppgifter till öppenvårdsapotek i landet