Navigera till sidans huvudinnehåll

Samverkan kring läkemedel i kommunal hälso- och sjukvård

Under "Läkemedelsprojektet" 2016, ett samverkansarbete mellan länets kommuner och Region Jönköpings län, togs en gemensam målbild fram gällande läkemedel för personer som har behov av kommunal hälso- och sjukvård:

Som patient i kommunal hemsjukvård i Jönköpings län förväntar jag mig:

  • att den läkemedelsbehandling jag är ordinerad är individuellt anpassad till mig för att ge bästa möjliga effekt och minsta möjliga risk. Den följs upp och omprövas regelbundet och jag och/eller mina närstående får den information som behövs för att föra dialog om behandlingens effekt.
  • att min läkemedelshantering är säker och överblickbar för mig oavsett om jag sköter den själv eller får hjälp.

Samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län kring läkemedelsfrågor sker i första hand genom kommunernas MASar. MASarna finns även representerade i Läkemedelskommittén.

Genom samverkan tas beslut om vilka läkemedel som kan ges på ordination enligt generella direktiv i kommunal hälso- och sjukvård samt vilka läkemedel som ska finnas i kommunernas akutförråd för läkemedel. Se mer under Läkemedelsförsörjning i Kommunal hälso- och sjukvård.