Navigera till sidans huvudinnehåll

Utsättning av läkemedel

Utsättning av läkemedel är relevant när en behandlingen inte längre är nödvändig eller om riskerna med fortsatt behandling är större än nyttan. För vissa läkemedel kan utsättning ge upphov till utsättningssymtom som kan variera i svårighetsgrad. Utsättningssymtom är inte lika väl studerat som effekter eller biverkningar eftersom de är svåra att studera. Det saknas därför ofta evidensbaserad kunskap för hur en utsättning av ett läkemedel bör hanteras på bästa sätt och rekommendationer som förekommer bygger oftast på klinisk erfarenhet.

FAS UT

Till FAS- UT 3 behövs inloggningsuppgifter. Anställda inom Region Jönköpings län kan kontakta klinisk apotekare för att få tillgång.

Deprescrbing Guidelines and Algorithms (Canada)

En fritt tillgängligt för utsättning av flertalet läkemedel, utarbetat av en apotekare och en geriatriker från The Bruyère Research Institute i Kanada.

Läkemedel efter IVA vård 

Lokal rutin för hantering av läkemedel som sätts in under IVA-vårdtid men sedan ska sättas ut på vårdavdelningen.

Utsättning av post-operativ smärtlindring (Region Jönköpings läns intranät)

Lokal rutin för hantering av smärtläkemedel som sätts in i samband med operation och förslag till uttrappningsschema för morfin, oxikodon och klonidin 

Svår smärta och opioidberoende

Nationellt kunskapsstöd med lokala anpassningar till Region Jönköpings län som kort beskriver nedtrappning av opioider och ger förslag till patientinformation