Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Läkemedelsanvändning

Information kring läkemedel för att underlätta för vårdpersonal att ge en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och hantering.

Kontakt

Läkemedelskommittén

lakemedelskommitten@rjl.se