Navigera till sidans huvudinnehåll

Läkemedelsanvändning

Information kring läkemedel för att underlätta för vårdpersonal att ge en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och hantering.

En patient som behöver stöd i sin läkemedelshantering kan erbjudas att få sina läkemedel dosförpackade. Maskinell dosdispensering är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för patienter med regelbunden och stabil medicinering, oavsett boendeform, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv t.ex. på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar.

Samtycke till att bli dospatient innebär att patienten godkänner att vårdpersonal och apotek får utbyta information kring patientens läkemedel. Dospatientens alla förskrivna läkemedel blir därmed samlade på samma lista, dosreceptet.

Genom maskinell dosdispensering:

  • levereras dosförpackade läkemedel (där varje dospåse innehåller de läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle) i första hand för två veckors förbrukning och i andra hand för en veckas förbrukning.
  • beställs och levereras kompletterande läkemedel i originalförpackning.
  • levereras ett dosrecept.

Leveranser kan ske till särskilt boende, mottagning, lokalt apotek eller apoteksombud.

Kontaktuppgifter

Apoteket AB

apodos@apoteket.se 010- 447 86 54

Öppetider: 08:00-17:00

Stopptid för ordination: vardagar 14:00

 

Fakturafrågor

Walley

hello@walley.se 010- 1610100

Öppetider:

mån-fre 08:00-18:00

lör 10:00-16:00

sön 10:00-15:00

 

Stöd och support Pascal

Tekniska frågor:

Exempel på frågor till kundservice: Jag kan inte logga in i Pascal.

Kundservice IT

kundservice.it-centrum@rjl.se 010-241 41 41

Öppettider

Kundservice IT: 07:00-17:00

IT-vårdtjänster: 08:00-12:00, 13:00-16:30

Användarfrågor:

Exempel på användarfrågor: Hur gör jag en upptrappning?

Kontakta apotekare:
Höglandssjukhuset: 010-243 50 48
Länssjukhuset Ryhov: 010-242 19 69
Värnamo sjukhus: 010-244 85 24

Läkemedelskommittén arbetar aktivt för att identifiera risker med, samt förebygga och lindra skada vid användning av läkemedel. Detta görs i samverkan inom Säker vård – alla gånger.