Navigera till sidans huvudinnehåll

Lärande och utbildning, läkemedelsområdet

Läkemedelskommittén och Område läkemedelsförsörjning arrangerar utbildningar inom läkemedelsområdet för regionens patienter och vårdpersonal. Dessutom bedrivs handledning av studenter som läser farmaci på grundnivå eller vidareutbildning.