Navigera till sidans huvudinnehåll

Restnoterade läkemedel

Orsaker till att läkemedel blir restnoterade kan vara brist på råvaror, problem i tillverkningen eller att efterfrågan på läkemedlet blir oväntat hög. Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län och Område läkemedelsförsörjning arbetar med att underlätta läkemedelshantering när ett läkemedel blir restnoterat, genom t. ex. lagerhållning för slutenvårdens behov, information i läkemedelsmallar i Cosmic samt stödja öppenvårdsapotek i samband med restnoteringar av viktiga läkemedel där självklara alternativ saknas. Vid restnoteringar kan man som förskrivare tänka på att kontrollera om läkemedlet finns på lager på sjukhusapoteket eller öppenvårdsapoteket genom t ex lagerstatus i www.fass.se. Observera att lagerstatus för ”särskilda läkemedel” och narkotikaklassade läkemedel inte visas. Aktuell information om restnoteringar finns i Cosmics läkemedelsmallar.