Navigera till sidans huvudinnehåll

Samverkan inom läkemedelsområdet

Som stöd till verksamheten i läkemedelsfrågor finns läkemedelskommittén samt område Läkemedelsförsörjning inom verksamhetsområde Verksamhetsstöd och service. Samverkan mellan Region Jönköpings läns verksamhetsområden kring läkemedel sker i Läkemedelsrådet. Externt samverkan Region Jönköpings län i läkemedelsfrågor med länets tretton kommuner samt alla öppenvårdsapotek i länet