Navigera till sidans huvudinnehåll

Samverkan inom läkemedelsområdet

Som stöd till verksamheterna inom Region Jönköpings län (RJL) i läkemedelsfrågor finns Läkemedelskommittén. Läkemedelskommittén är RJL:s Lokal samverkansgrupp (LSG) Läkemedel. Samverkan sker med verksamheter inom Region Jönköpings län samt externt, såsom med kommuner och öppenvårdsapotek. Den största samarbetspartnern inom RJL är Hälso- och sjukvårdsfarmaci inom Verksamhetsstöd och service.