Navigera till sidans huvudinnehåll

Uppföljning och kostnader för läkemedel

Läkemedelskommittén med flera följer regelbundet upp om regionen arbetar för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.