Navigera till sidans huvudinnehåll

Stöd för skolsköterskor vid hälsosamtal

Skolsköterskor ska erbjuda hälsosamtal för elever i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 eller 8 samt första året på gymnasiet. Syftet med hälsosamtalet är att stärka elevens hälsa och tidigt upptäcka elever som behöver stöd för att fullfölja sina studier. För att stödja skolsköterskorna i detta arbete finns ett material att använda vid samtalet. Materialet utgår från hälsosamtalets olika områden och är riktat till skolsköterskor som arbetar i Jönköpings län.