Navigera till sidans huvudinnehåll

Alkohol, narkotika, droger, tobak och spel (ANDTS)

Ingen alkohol, narkotika, droger eller tobak/nikotin före 18 år

 • Alkohol
 • Narkotika
 • Droger
 • Tobak,/nikotin
 • Spel om pengar

Fördjupning för skolsköterska

Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor - prevention och behandling

Vårdprogrammet ger vägledning och inspiration för hur hälso- och sjukvårdens arbete med ohälsosamma levnadsvanor kan ske i det dagliga arbetet. I vårdprogrammet finns en kortversion för "Barn och unga under 18 år alkohol och tobak": Nationell vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor - prevention och behandling

Alkohol, narkotika, droger, tobak/nikotin och spel (ANDTS)

Barns och ungdomars inställning till alkohol, narkotika, droger, tobak/nikotin och spel (ANDTS) formas redan under uppväxten. Det sker genom påverkan från flera olika håll, till exempel föräldrar, syskon, kamrater, lärare och andra vuxna men också genom media och reklam.

Du som skolsköterska bedömer om det finnas faktorer som ökar risken för att en elev kan börja röka, dricka och/eller använda andra droger.

Tips till dig som skolsköterska är att samtala med elever om:           

 • Grupptryck
 • Hur eleven kan öka sin självkänsla och säga nej till det som inte är bra för den egna hälsan.
 • Om en elev använder någon form av tobak eller niktonprodukter erbjud hjälp.
 • SOTIS är en metod som kan användas för att samtala med ungdomar om tobak/nikotin (läs mer nedan).

Alkohol

De flesta vuxna kan se konsekvenserna av sitt drickande. De tonåringar som dricker mycket och ofta kan bli beroende på bara några år. För vuxna tar det oftast längre tid, och då kan det vara lättare att se signalerna och själv sätta stopp.

Tips på verktyg kring alkohol:

 • Tonårsparlören är en bok som postas till alla 14-åringars föräldrar och som också kan hämta gratis i Systembolagets butiker. Boken innehåller fakta och tips som kan göra det lite lättare att prata om alkohol med tonåring. Den innehåller också frågor och svar om ungdomar och alkohol: Tonårsparlören
 • Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning: CAN

Droger

Forskning visar att nästan alla som provar narkotika för första gången gör det när de är påverkade av alkohol. Forskningen visar också att det är betydligt vanligare bland de som är högkonsumenter av alkohol eller som röker att även röka cannabis.

Tips till dig som skolsköterska:

Sveriges största ungdomssajt om alkohol och andra droger heter drugsmart.com. Webbplatsen drivs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. På denna webbplats finns både statistik och fakta kring alkohol och andra droger.

 • drugsmart.com
 • Kunskap om tobak/nikotin, alkohol och droger (målgruppen är mellan 13 och 25 år): UMO.se
 • Folkhälsomyndighetens webbplattform om alkohol, narkotika, dopning, tobak/nikotin och spel: ANDTS
 • Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning: CAN.se

Tips till dig som skolsköterska var du kan hänvisa vårdnadshavare/vuxna till då det finns behov av att prata med någon annan som vet mer om tonåringar och alkohol eller andra frågor:

 • Socialtjänsten: Här arbetar socialarbetare som är vana att prata med ungdomar och föräldrar om alla sorters frågor. Kontaktuppgifter finns på respektive kommuns hemsida.
 • Barn och ungdomspsykiatrin (BUP): Hit kan du vända dig när du vill ha stöd av en psykolog eller läkare.  Läs mer på Barn- och ungdomspsykiatri Region Jönköpings län eller kontakta mottagningen i ditt område.
 • Alkoholhjälpen: För dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor.
  Öppet måndag–torsdag klockan 11–19 och fredag klockan 11–16. Telefonnummer 020-844 448. Läs mer på www.alkoholhjalpen.se
 • BRIS vuxentelefon: Tar emot samtal från vuxna som vill prata om saker som rör barn.
  Öppet vardagar klockan 9–13. Telefonnummer 077-150 50 50. På arabiska tisdag-torsdag kl. 9-12 020-44 08 00. På ukrainska 020-48 48 48 (ring för öppettider). Läs mer på Bris stödlinjer för vuxna | Bris - Barnens Rätt i Samhället
 • Föräldratelefonen: MIND är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Här arbetar socionomer och psykologer för att stötta och hjälpa dig i rollen som förälder. Öppet vardagar klockan 10 –15 och torsdagar klockan 19–21. Telefonnummer 020-85 20 00. Läs mer på www.mind.se
 • Rädda Barnen: Här svarar föräldrar runtom i Sverige för att hjälpa till med frågor som rör barn och föräldraskap. Föräldratelefonen är öppen måndag–torsdag klockan 18–21. Telefonnummer 020-786 786, e-post foraldrar@rb.se. Läs mer på www.räddabarnen.se 

Tobak/nikotin

Målet för det tobaksförebyggande arbetet är att unga inte ska börja med tobak eller nikotinprodukter. Det är viktigt med tidigt stöd för fortsatt tobak- och niktionfrihet samt återkommande dialog för att ge regelbundet stöd och fånga upp eventuella debuter tidigt.

En modell som är framtagen för att underlätta samtal om tobak/nikotin (rökning, snus, lössnus, vitt snus och e-cigaretter) med elever i skolan och på ungdomsmottagningen heter Sotis. Modellen kan användas både i samband med rutinmässiga hälsosamtal samt spontanbesök. Modellen har utvecklats utifrån ett vetenskapligt underlag och använder en blandning av kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Modellen består av strukturerade, korta och upprepade insatser som skräddarsys efter elevens erfarenhet av tobak. Läs mer på webbsidan, Samtal Om Tobak i Skolan (SOTIS)

Tips till dig som skolsköterska:

Spel - Barn och unga och spel om pengar och spelberoende

Problem med spel om pengar kan påverka ungas relationer, skolgång och ekonomi. Att ha spelproblem som ung ökar även risken att få spelproblem igen senare i livet. Barn och unga drabbas också när närstående har spelproblem.

Faktorer som förebygger spelproblem hos unga: 

 • åldersgränser
 • en trygg uppväxt med god sociala och ekonomiska villkor
 • en bra skolgång med godkännda betyd
 • senare alkoholdebut
 • en god psykisk hälsa.

Tips till dig som skolsköterska:

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak/nikotin och spel (ANDTS) i länet. För mer information ocn kontakt se länk: Länstyrelsen i Jönköpings län

För ungdomar som vill prata med någon annan och/eller behöver ha hjälp:

 • BRIS: Till BRIS är alla under 18 år välkomna att ringa och prata med en kurator. Öppet: alla dagar klockan 14–21. Telefonnummer 116 111. Det går också att mejla eller chatta på www.bris.se.
 • Ungdomsmottagningar: Här får du svar på frågor om relationer, alkohol, droger och andra frågor. För alla mellan 13 och 25 år. På www.umo.se finns lista med telefonnummer till alla mottagningar i landet.
 • Jourhavande kompis: En chattjour hos Röda Korset där ungdomar kan chatta med en jourhavande kompis. Datorchatt: www.jourhavandekompis.se