Navigera till sidans huvudinnehåll

Att må bra

Hitta ditt sätt att må bra.

Känslan av att må bra eller dåligt kan påverkas av flera olika saker. Vilka saker som gör att man mår bra är olika för olika personer. Både kroppen, sinnet och själen påverkar hur man mår.

Fördjupning för skolsköterska

Det är värdefullt för eleven att veta vad hen kan göra för att påverka sitt mående. Det är även betydelsefullt för eleven att förstå att det är naturligt att måendet går ”lite upp och ner”.

Tips på frågor att ställa till eleven:

  • Vad är du bra på?
  • Vad är roligt att göra?
  • Vad gör dig glad?
  • Vem gör dig glad?

Tips till dig som skolsköterska:

  • Utgå från det som fungerar bra hos eleven
  • Lägg stor vikt vid att stärka självkänsla och självförtroende hos eleven
  • Ta utgångspunkt i vad eleven kan, snarare än vad hen inte kan
  • Gör en "må bra lista". Länk till Rädda barnen Gör en må bra lista.
  • Den mentala tallriksmodellen. Stöd i samtal om hjärnans grundläggande behov. Länk till PDF.

Om eleven inte mår bra och behöver ytterligare stöd för att påverka sitt mående läs vidare under rubriken ”Psykisk hälsa i balans”.