Navigera till sidans huvudinnehåll

Sexuell hälsa

Du bestämmer själv över din kropp

Det finns många faktorer som påverkar hur vi ser på vår kropp. Biologiska faktorer men också psykologiska faktorer och sociala faktorer. Allt detta och mycket mer påverkar hur vi ser på vår egen kropp.

Sexualitet är en central del av hälsa och välbefinnande. I bästa fall ger det energi och utgör en resurs. Enligt WHO:s definition är sexuell hälsa ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, psykiskt och socialt välbefinnande i samband med sexualitet. För att alla ska kunna ha en god sexuell hälsa måste alla människors sexuella rättigheter respekteras, skyddas och förverkligas.

 • Kroppsuppfattning
 • Sexuell lust
 • Sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck
 • Skydd mot oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner (STI)
 • Porr
 • Könsstympning

Fördjupning för skolsköterska

Kroppsuppfattning

Det är vårt sätt att tänka om kroppen som behöver förändras, inte kroppen i sig, för att få en positiv kroppsuppfattning. Som skolsköterska är det viktigt att förmedla till eleven att det kan handla om att hitta sätt att acceptera den egna kroppen eller att fokusera på allt fantastiskt som kroppen kan göra istället för hur den ser ut. Fysisk aktivitet och rörelse utan krav på prestation är ofta bra för att få en bättre kroppsuppfattning. Det förstärker känslan av vad kroppen kan göra. För personer som funderar över sin könsidentitet, eller som känner att kropp och könsidentitet inte hänger samman, kan kroppens förändringar i samband med pubertet vara speciellt jobbiga.

Sexuell lust

För det mesta är det härligt att känna lust. Alla människor har olika mycket sexlust. Sexlusten kan variera under livet och det är normalt. Det kan bero på många olika saker som till exempel stress, hur du mår eller om du tar mediciner.

Tips till eleven:

Sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck

 • Sexuell läggning handlar om vilket kön personen, som du blir kär i och attraherad av, har. Det finns enligt juridiken tre sexuella läggningar: heterosexualitet, homosexualitet och bisexualitet, i verkligheten många fler. Enligt svensk lag har du rätt att älska och vara tillsammans med vem du vill.
 • Könsuttryck handlar om utseende, till exempel kläder och kroppsspråk.
 • Könsidentitet handlar om hur en person ser på sig själv/sitt mentala kön. Eleven kan känna sig som kille, tjej, både och, eller inget av det. Könsidentiteten är inte kopplad till  kroppen utan till vilket kön man känner att man tillhör.

Tips på länkar till skolsköterka och elev:

Skydd mot oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner (STI)

Det finns olika sätt att skydda sig mot oönskad graviditet. De som har sex delar på ansvaret för att skydda sig mot graviditet. Kondom och vaginalkondom är de enda metoderna som skyddar mot både graviditet och könssjukdomar. Kondom plus annat preventivmedel, dubbelt skydd, är bästa skydd mot både graviditet och sjukdom vid heterosexuellt sex. Kondom är det enda skyddet mot STI vid all form av omslutande sex, oavsett vem man har sex med.

Möjlighet till test för STI finns på alla ungdomsmottagningar, vårdcentraler och via 1177.se. All testning och behandling är gratis. Killar som har sex med killar har rätt till gratis vaccination mot hepatit a och b.

Tips till elever om preventivmedel och säkrare sex:

Sexdebut

Sexdebuten är för många elever en laddad händelse och väcker mycket tankar om hur man ska göra för att det ska kännas bra. Att ha sex kan – men behöver inte – betyda att man hade ett samlag vaginalt, oralt eller analt. Sex kan vara olika saker, till exempel att onanera med någon annan, hångla, smeka eller bli smekt. Det kan ske fysiskt, via mobil eller dator. För att få ha samlag ska du vara 15 år. De flesta ungdomar har inte samlag förrän de är 17 år. Det finns en lag som är till för att skydda barn och unga mot oönskade sexuella handlingar. I lagen står det att någon som är över 15 år inte får ha sex med någon som är under 15 år.

Tips på länk till skolsköterka och elev:

Könsstympning

Att ta bort eller skada delar av en tjejs könsorgan kallas för könsstympning eller omskärelse.  Det är olagligt att göra ingrepp för att stympa de yttre delarna av en flickors könsorgan. Det är också olagligt att göra andra ingrepp som skapar ”bestående förändringar”, alltså något som inte går att ändra tillbaka. Det är olagligt även om det sker i ett annat land.

Tips på länkar till dig som skolsköterska för fördjupning inom könsstympning:

Porr

Det finns många åsikter, tankar och känslor om porr. Det är bra om du som skolsköterska samtalar med eleven och berättar om porr. Betona om att sex inte ska vara som i porr, den är till för att vara upphetsande och för att tillverkaren ska tjäna pengar.

Hur påverkas man av att titta på porr?
Det är svårt att veta hur någon påverkas av att titta på porr. Det är olika från person till person, och från tillfälle till tillfälle. Du som skolsköterska är en person som kan prata med eleven om detta. 

Här är några saker som kan vara bra att prata med eleven om:

 • Porren kan få eleven att känna press att ha sex på ett visst sätt.
 • Porren kan få eleven att känna press att se ut på ett visst sätt.
 • Eleven kan bli osäker på vad som är okej sex, och kanske funderar på om hen har begått eller kommer begå ett övergrepp.
 • Eleven har sex som hen inte njuter av för hen tänker att det ska vara som i porr.
 • Eleven tittar på porr som hen tror kan vara olaglig.

Tips på länk för dig som skolsköterska: