Navigera till sidans huvudinnehåll

Skolsituationen - förskoleklass

Må bra och känn dig trygg i skolan

Att må bra och trivas i skolan är en viktig förutsättning för att elever ska utvecklas och lära sig nya saker.

 • Trivsel och trygghet
 • Kamrater i skolan och på fritiden
 • Kränkningar och mobbning

Fördjupning för skolsköterska

Trivsel och trygghet

För att orka och prestera i skolan är trivsel, trygghet och välmående en grundläggande förutsättning för eleven.

Tips på faktorer som ökar trivsel och tryggheten i skolan:

 • Rastvärdar
 • Rastaktiviteter
 • Ändamålsenligt utformade lokaler och skolgårdar
 • Mentorskap och fadderskap
 • Trygghetsteam
 • Likabehandlingsplan

Kamrater i skolan och på fritiden

Hur eleven trivs i skolan och med kamrater kan till exempel fångas upp i samband med hälsosamtalet. Tips på frågor/områden att samtala om kring kramratskap och trivsel:

 • Bryr sig din lärare om hur det går för dig?
 • Behandlas du som elev med respekt?
 • Behandlar ni, elever, varandra med respekt?
 • Ges du som elev stöd när du inte förstår
 • Ges du som elev utmaningar när du tycker att du kan
 • Ges det möjlighet för dig som elev att komma med synpunkter på vad du/ni ska arbeta med
 • Får du som elev arbeta på olika sätt under lektionerna?
 • Är din lärare/mentor tydlig med vilka regler som gäller?
 • Följs reglerna?
 • Kan du koncentrera dig på lektionerna?

Kränkningar och mobbning

Om du som arbetar i skolan får veta att en elev har känt sig utsatt för en kränkning måste du anmäla det till rektorn. Rektorn måste sen anmäla detta vidare till skolans huvudman, det vill säga till den som äger verksamheten. Alla former av mobbning som har koppling till skolan (korridorer, på skolgården och på internet) är skolans ansvar.

Vart kan jag som skolsköterska vända mig?

Som skolsköterska är du skyldig att anmäla kränkningar och/eller mobbning till rektorn.

Tips till elever och föräldrar: