Navigera till sidans huvudinnehåll

Vikt i balans - åk 7-8 och gymnasiet

Tyck om din kropp

Alla växer olika och ser olika ut – alla elever är unika och lika mycket värda och behöver tycka om sin kropp för att må bra.

 • Tankar om kroppen
 • Vikt och längd
 • Övervikt och obesitas
 • Undervikt

Fördjupning för skolsköterska

Tankar om kroppen

Många funderar över sitt utseende. En del letar efter fel på sina kroppar, i stället för att tänka på allt som är bra och härligt med kroppen. Som skolsköterska har du ett viktigt uppdrag att hjälpa eleven att tycka om sin kropp oavsett hur den ser ut.

Flera olika faktorer påverkar tankar om kroppen:

 • Biologiska faktorer, till exempel vårt body mass index (BMI)
 • Psykologiska faktorer, till exempel i vilken utsträckning vi jämför oss med andra eller hur vi förhåller oss till ideal
 • Sociala faktorer, till exempel hur det pratas om kropp och utseende bland vår familj och våra vänner, och vilka utseendenormer det finns i den kultur vi lever i

Tips till dig som skolsköterska:

Hjälp eleven att fokusera på allt som fungerar i kroppen. Kroppen är väldigt mycket mer än bara ett utseende.

Vikt och längd

Alla barn är olika och växer olika. Tillväxten påverkas av både arv och miljö. BMI är ett grovt mått som inte tar hänsyn till hur stor del av kroppsvikten som är muskler och fett, eller hur fettet är fördelat i kroppen. Det är viktigt att följa tillväxten över tid och göra en samlad bedömning och inte bara titta på enskilda BMI-mätningar och vägningar.

Som skolsköterska har du en viktig uppgift i att hjälpa eleven att få en bra bild av sig själv och kroppen samt uppmuntra och stärka eleven.

Så växer barn, 1177.se

Övervikt och obesitas

Du som skolsköterska har en viktig roll i att stödja elever att må bra. För vissa kan det innebära stöd i att förändra sin vikt i förhållande till längden. I det arbetet är det klokt att fokusera på förändringsarbetet eleven gör framför själva viktförändringen. Uppmuntra och stöd ansträngningen eleven gör. Ett viktigt råd är att eleverna inte skall väga sig för ofta varken hemma eller på skolan. I de flesta fall är det lagom med 1 gång per termin. Uppmuntra och stärk eleven och fokusrea på elevens styrkor och det som fungerar bra. Var även noga med att betona att det är elevens hälsa och inte utseendet som är i fokus. 

Använd gärna motiverande samtal (MI) som samtalsmetod. Låt familjen eller eleven själva komma på förändringar de kan och vill arbeta med. Motiverande samtal - MI-sticka, Folkhälsomyndigheten

Det behöver inte vara ett problem att väga över genomsnittet. Men för de som äter för att dämpa jobbiga känslor, till exempel stress, oro eller sorg kan övervikten vara ett symtom på något annat som eleven behöver hjälp med.

Obesitas är en diagnos medan övervikt räknas som ett förstadium till sjukdom. Elever som har övervikt eller obesitas ökar risken att utveckla olika sjukdomar, till exempel typ 2-diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter och hjärt- och kärlsjukdomar.

Tips på grundläggande råd om mat vid övervikt

 • Uppmuntra eleven att äta fiberrik mat, fullkornsprodukter, grönsaker, baljväxter, frukt och bär.  De som gör det har lättare att hålla vikten.
 • Stöd eleven att äta mindre av mat som är baserad på siktat mjöl som används i vitt bröd och vanlig pasta, sockerrika livsmedel och drycker då det är förknippat med viktuppgång.
 • Om eleven behöver begränsa sitt intag av energi är ett bra knep att äta på mindre tallrikar. Tipsa om att äta på en liten tallrik eller att använda en mindre skål.

Elever med övervikt eller obesitas, som inte kan nå upp till rekommendationerna om 1 timmes fysisk aktivitet per dag, bör vara så aktiva som tillståndet medger. Individuella råd för anpassad regelbunden fysisk aktivitet ges lämpligen av behandlande fysioterapeut, läkare och/eller sjuksköterska.

Vart kan jag som skolsköterska vända mig?
Vid obesitas ska du som skolsköterska i samråd med elev och förälder remittera till Barn och ungdomsmottagningen (BUM).

Mer information om övervikt och obesitas:

Undervikt

Undervikt behöver inte vara skadligt, men ibland kan det vara det. Det beror på hur lite man väger och hur länge man har vägt för lite. Man kan bli trött och frusen av för låg vikt och för lite energi. Energi från mat (kalorier) behövs för att kroppen ska fungera bland annat behövs fett för att bilda könshormon. Hormonproduktionen i kroppen kan störas om eleven har undervikt. Då kan eleven få svårare att bygga muskler. Även hjärnan behöver energi för att fungera optimalt. Kraftig undervikt kan leda till depression och ångest.

Vart kan jag som skolsköterska vända mig?
Vid avvikande viktkurva (undervikt) är det viktigt att du som skolsköterska agerar, exempelvis konsulterar skolläkaren.

Tips på energirika livsmedel:

 • Nötter, mandlar och frön av olika slag
 • Avokado, oliver
 • Vegetabiliska oljor som raps- eller olivolja
 • Jordnöttsmör 

Tips till elever och föräldrar:

 • Lägg till extra mellannmål, gärna ett sent kvällsmål innan läggdags
 • Berika maten med flytande margarin eller olja
 • Ät en näringsrik efterrätt till exempel yoghurt och/eller frukt med nötter/frön
 • Lägg en oljebaserad dressning på grönsakerna 
 • Ät regelbundet och hoppa inte över någon måltid men undvik småätande

Mer information om undervikt:

Ätstörning

Personer som tänker onormalt mycket på sin kropp och vikt och är sträng och dömande mot sig själv kan ha en ätstörning. Det syns inte alltid, ätstörning kan finnas oberoende av kroppsvikt. Ofta börjar det med en önskan om att gå ner i vikt. Det kan väcka tankar om att man vill ändra sin kropp. En ätstörning skadar både kroppsligt och psykiskt.

Vart kan jag som skolsköterska vända mig?
Vid misstanke om ätstörning ska eleven alltid remitteras vidare till "En väg in, barn och unga, psykisk hälsa".

Mer information om ätstörningar