Navigera till sidans huvudinnehåll

Riktade hälsosamtal för vuxna

På alla vårdcentraler i länet erbjuds alla invånare riktade hälsosamtal med stöd av Hälsokurvan det år de fyller 40, 50, 60 och 70 år. Förstagångsföräldrar erbjuds dessutom ett hälsosamtal hos BHV-sköterskan med stöd av Hälsokurvan, när barnet är omkring ett år.