Navigera till sidans huvudinnehåll

Akut vård

Regionala, sjukvårdsregionala och nationella kunskapsstöd för specialiserad vård i Jönköpings län.

Personer inom Region Jönköpings läns som är i behov av hjärt-lungräddning behandlas i enlighet med Svenska HLR-rådets medicinska riktlinjer och Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård.
Medarbetare inom Region Jönköpings län ska ha grundutbildning i HLR med repetetition minst en gång per år.