Navigera till sidans huvudinnehåll

Information till skolpersonal om diabetes

Barndiabetesteamet i Region Jönköpings län erbjuder under flera tillfällen under året informationstillfällen för dig som har eller kommer att ta emot barn med diabetes i sin skola eller förskola. Informationsträffarna hålls på Länssjukhuset Ryhov. Nytt fr.o.m. mars 2020 - anmälan krävs vid deltagande i skolinformationen på grund av Covid-19. 

Anmäl er senast en vecka innan informationstillfället: 
diab.barnochungdomsmedicin@rjl.se. Ange ert telefonnummer och mailadress så vi kan höra av oss vid eventuella förändringar. 

Vi undersöker möjligheterna för att ha informationstillfället på plats men utifrån rådande situation så behöver vi anpassa oss och eventuellt genomföra det digitalt. 

Presentationsmaterialet från dessa tillfällen går att ta del av här.
Nästa informationstillfälle: 19 oktober kl. 14:00

Informationstillfällen 2022

18 januari kl. 14-16 digitalt. 

29 mars kl. 14-16 digitalt.  

7 juni kl. 14-16 i Aulan. Detta tillfälle vänder sig till personal i förskoleklass och barn i årskurs 1 som kommer att ta emot ett barn med diabetes till hösten.

18 augusti kl. 14-16 i Aulan. Alla som har eller kommer att få ett barn med diabetes i sin skola är välkommen till detta möte.

19 oktober kl. 14-16 i Cymbalen

Hitta till konferensrummet

Konferensrummet Cymbalen ligger bredvid restaurang Matilda, Målpunkt M våning 5).

Ryhovs aula finns på entréplanet (4). Från huvudentrén ta till höger till målpunkt R.