Navigera till sidans huvudinnehåll

En väg in, barn och unga, psykisk hälsa

En väg in, barn och unga, psykisk hälsa är en gemensam kontaktväg in till sjukvården för barn och ungas psykiska ohälsa. Verksamheten ger råd och bedömer psykisk ohälsa hos barn och unga upp till 18 år.

Syftet med En väg in, barn och unga, psykisk hälsa, är att säkerställa en likvärdig och jämlik bedömning av barn och ungas psykiska ohälsa. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan barn- och ungdomshälsan (BUH) och barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) i Region Jönköpings län. Det är en gemensam kontaktväg in till sjukvården och en gemensam ingång för remisser.

Barn och unga upp till 18 år

Målgruppen är barn och unga upp till 18 år med lindrig till svår psykisk ohälsa. Vårdnadshavare till barn 0-6 år med tecken på psykisk ohälsa ska även i fortsättningen i första hand kontakta Barnhälsovården.

Rådgivning och snabbare hjälp till rätt vårdnivå

Till En väg in, barn och unga, psykisk hälsa kan vårdnadshavare, remittenter, men också barn och unga ringa för att få råd, och en bedömning av den psykiska ohälsan till rätt vårdnivå utan att behöva veta var i sjukvården rätt insatser kan fås utifrån behov.

Telefonnummer: 010-241 10 30.

Rådgivning vid psykisk ohälsa hos barn och unga kommer även fortsättningsvis att ges via 1177 på telefon och 1177.se.

Remittera till remiss- och bedömningsenheten

Använd den remissmall som passar ditt ärende bäst. Det underlättar en snabbare och säkrare bedömning om så mycket som möjligt är ifyllt.

Fyll i, skriv ut och skicka remissen till:
En väg in, barn och unga, psykisk hälsa
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping