Navigera till sidans huvudinnehåll

Transfusionsmedicinska kommittén

Transfusionsmedicinska kommittén i Region Jönköpings län har som uppgift att

  • överföra kunskap och utbyta erfarenhet mellan kliniker och blodcentralen.
  • utfärda rekommendationer för användning av blodkomponenter, följa användningen av blodkomponenter i relation till accepterade indikationer (till optimal nytta och minska risk).
  • granska inträffade avvikelser och vid behov tillse att lämpliga korrigerande åtgärder vidtas.
  • initiera lämpliga kompetenshöjande åtgärder.

I kommittén ingår representant för sjukhusledning, intresserade från de kliniker som transfunderar mest samt läkare och områdeschef från transfusionsmedicin. Kommittén sammanträder två gånger årligen.